HS2009 Ljus och rum-inomhusbelysning 15,0 hp

Light and Space-Indoor

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Arkitektur
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Studenter som genomfört denna kurs ska:

 • tillförsäkras nödvändig kunskap om ljusdesign inomhus, som omfattar förståelse av arkitektoniska kvaliteter avseende rum och strukturer inomhus samt brukarnas behov och kvantitativa tekniska, regelverk och normkrav..
 • överföra förvärvad kunskap från tidigare genomförda kurser för tillämpning i designprocessen för belysning  inomhus.
 • kunna utveckla och genomföra ett sammansatt ljusdesignprojekt från koncept till färdig lösning, som omfattar beräkningsmetoder och styrande aspekter som hållbarhet, energi och ekonomi. Ljuslösningen måste koordinera platsens dagsljusförhållanden med elbelysningen och ljusstyrningens egenskaper.
 • träna och utveckla förmågan att samarbeta i team samt enskilt och oberoende reflektera över sina metoder och resultat, i syfte att kunna abstrahera dem från den givna kontexten.
 • kunna uttrycka ett professionellt förhållningssätt i designprocessens alla olika faser och träna sin kommunikativa förmåga.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Designprocessen för belysning inomhus; metoder och verktyg
 • Teoretiska grunder för koncept, planering och beräkning av belysning inomhus
 • Tillämpning av planeringsverktyg i en sammansatt ljusdesignprocess
 • Arbete med fullskalemodeller och praktiska tester
 • Metoder för behandling av energi- och hållbarhetsfrågor samt underhåll och ekonomiska aspekter
 • Presentations- och kommunikationsteknik

Kursupplägg

Dagsljus grundläggande
(begrepp och definitioner, planeringsverktyg)

Designmetodik II
(process, beräkningsmetoder och rendering)

Ljusteknik II
(ljusarmatur, energi, styrsystem)

Teori för rum och ljus
(inomhusskala)

Belysningsdesign inomhus
(projektuppgift)

Behörighet

Kandidatexamen inom arkitektur eller närliggande område, eller motsvarande utbildningsnivå

Litteratur

Corrodi, Michelle. Spechtenhauser, Klaus. (2008) Illuminating – natural light in residential architecture.

Cuttle, Christopher. (2003) Lighting by design.

Cuttle, C. (2015). Lighting Design: A Perception-Based Approach, Routledge

Daylight and architecture. Velux Magazine.

DiLaura, Houser, Mistrick & Steffy. (2010) Lighting Handbook, 10th ed, IESNA.

Fontoynont, M. (1999). Daylight Performance of Buildings, Routledge

Lam, William (1992) Perception and lighting as form givers for architecture.

Lam, William (2011) Sunlighting As Formgiver for Architecture.

Plummer, Henry. (2009) The Architecture of Natural Light.

Peter Tregenza et al (2011) Daylighting: Architecture and Lighting Design.

Reinhart, C. (2014) Lighting Handbook, 10th ed, IES

Plus recommended and mandatory literature presented during the course.

Examination

 • INLA - Arbetsbok, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F
 • PROB - Projekt, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kursen har tre examinationsmoment, en "workbook" (INLA), ett dagsljusprojekt (PROA) och ett ljusdesignprojekt (PROB).

Kursen bedöms avseende prestationen på designuppgifterna och ”the workbook”, som reflekterar både förmågan till lagarbete och den individuella prestationen.

Designuppgifterna bedöms med avseende på vision och koncept, process, slutresultat samt presentation.

Den personliga inlärningsprocessen bedöms genom arbetet med ”the workbook” och betyg sätts enligt följande kriterier: mål, struktur, förmåga till analys och reflektion samt forskning.

Detaljerad beskrivning av bedömningskriterierna för kursen ges vid kursstart.

Krav för slutbetyg

För att få slutbetyg på kursen krävs lägst betyg E på "the workbook" (rapport avseende föreläsningar, process och reflektioner) och ljusdesignprojektet (process och seminarier) såväl som godkänt betyg på dagsljusprojektet. Dessutom krävs 80 % närvaro.

Slutbetyg sätts enligt betygsskala A-F.

Ges av

ABE/Ljusdesign

Kontaktperson

Rodrigo Muro (rema@kth.se), Isabel Dominguez (isabeld@kth.se)

Examinator

Rodrigo Eduardo Muro Avendano <rodrigo.muro@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.