HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp

Engineering Practice and Development

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Samhällsbyggnad
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens syfte är att i vid mening, informera om och förbereda studenten på olika situationer i arbetslivet. Fokus är på det socialpsykologiska perspektivet.

Efter avklarad kurs ska studenten:

 • förstå grundläggande förutsättningar för människors samarbete i arbetslivet ur ett beteendevetenskapligt perspektiv och kunna analysera, tolka och tillämpa uppnådda insikter vid behov
 • ha utvecklat sin förmåga att reflektera och kunna analysera, tolka och dra slutsatser om sig själv och omvärlden
 • förstå vikten av personlig och professionell utveckling i sin framtida yrkesverksamhet och kunna utvärdera sitt behov av kompetensutveckling
 • ha ökat sin förmåga att sätta sig in i och förstå egna och andra människors känslor och behov, som ledare och kollega, och i relation till kunder och leverantörer och kunna analysera detta i möten med andra människor
 • förstå sitt egenansvar i ingenjörsrollen och kunna ta ansvar för sig själv i rollen som ingenjör
 • kunna skriva en grupprapport och en personlig reflektion samt genomföra en muntlig presentation

Kursens huvudsakliga innehåll

 • socialt samarbete och empatisk förmåga
 • kommunikation och konflikthantering
 • självkännedom
 • ledarskap och gruppdynamik
 • skriftlig och muntlig presentationsteknik
 • ingenjörsrollen
 • etik, värderingar

Kursupplägg

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk närvaro.Teorin varvas med övningar i mindre grupper. Ingenjörsträffen kan bestå av besök på arbetsplatser, mentorskontakter och besök av ingenjörer på respektive Campus.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kursen: Informationsteknik och ingenjörsmetodik, HN1900, samt genomförda kurser om minst 60 hp inom respektive högskoleingenjörsprogram.

Litteratur

Nilsson Björn, Samspel i grupp, Studentlitteratur, ISBN 91-44-04354-6

Examination

 • ÖVN1 - Seminarier, övningar, 3,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN2 - Seminarier, övningar, 4,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Obligatoriskt deltagande i föreläsningar och övningar.
Godkänd gruppreflektion och godkänd personlig reflektion.(ÖVN2; 4,5 hp).Betygsskala P/F
Godkända redovisningar enl nedan (ÖVN1; 3hp). Betygsskala P/F.
För studerande övriga program: Ingenjörsrollen, Godkänd presentation i presentationsteknik. Etikmoment.

Ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kontaktperson

Ulla Backman tel 08 7909594 ullab@kth.se

Examinator

Ulla Backman <ullab@kth.se>

Övrig information

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning och har därför obligatorisk närvaro. Teori varvas med övningar i mindre grupper.
Ingenjörsträffen kan bestå av besök på arbetsplatser, mentorkontakter och besök av ingenjörer på respektive Campus.

Tidigare kursnummer: 6S2904

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.