ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp

Internet Applications

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen omfattar begrepp, metoder och teknologier för att bygga moderna webbtillämpningar. Detta inkluderar märkspråk, skriptspråk, händelsestyrd programmering och databaser, vilka används för att konstruera realistiska tillämpningar. Förutom teknologier omfattar kursen även arkitektur och grafiska användargränssnitt

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
•    konstruera en webapplikation enligt vedertagen arkitektur och bästa
praxis
•    diskutera kvaliteten på en webapplikation, med hänvisning till
vedertagen arkitektur och bästa praxis.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar begrepp och metoder för att bygga webbapplikationer. Dessa kunskaper praktiseras i ett flertal programmeringsuppgifter, med hjälp av märk- och skriptspråk som HTML, CSS, JavaScript och PHP. Förutom programmeringsspråk omfattar kursen även grundläggande arkitekturella mönster, som MVC och MVVM, riktlinjer för design av användargränssnitt samt mjukvaruverktyg för utveckling av webbapplikationer. Dessutom introduceras icke-funktionella krav såsom säkerhet, svarstid och genomströmning.

Behörighet

Slutförda kurser motsvarande ID1018 Programmering I och IV1350 Objektorienterad design.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Leif Lindbäck (leifl@kth.se)

Examinator

Leif Lindbäck <leifl@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.

Påbyggnad

IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer

ID1212 Nätverksprogrammering med Java

ID2208 Programmering av Web-tjänster

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.