ID1354 Applikationer för internet, grundkurs 7,5 hp

Internet Applications

Kursen omfattar begrepp, metoder och teknologier för att bygga moderna webbtillämpningar. Detta inkluderar märkspråk, skriptspråk, händelsestyrd programmering och databaser, vilka används för att konstruera realistiska tillämpningar. Förutom teknologier omfattar kursen även arkitektur och grafiska användargränssnitt

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen ska du, med hjälp av lämpliga språk, verktyg och metoder, kunna bygga en väldesignad webbapplikation. Du ska därför efter avslutad kurs kunna:

 • Använda HTML och CSS för att, med hjälp av lämpliga verktyg, bygga webbsidor. Du ska även kunna delta i en diskussion om kvaliteten på sådana sidor, och då hänvisa till vedertagen ingenjörsmässig erfarenhet.
 • Använda ett väletablerat programmeringsspråk, till exempel PHP och/eller JavaScript, för att skapa en webbapplikation med hjälp av lämpliga verktyg. Du ska även kunna delta i en diskussion om kvaliteten på en sådan applikation, och då hänvisa till vedertagen ingenjörsmässig erfarenhet.
 • Implementera och utvärdera en lagerindelad arkitektur, till exempel MVC eller MVVM.
 • Förklara och implementera några icke-funktionella krav.
 • Förklara och implementera grundläggande riktlinjer för design av användargränssnitt.
 • Förklara alla delar av en webbapplikation i en skriftlig rapport.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen omfattar begrepp och metoder för att bygga webbapplikationer. Dessa kunskaper praktiseras i ett flertal programmeringsuppgifter, med hjälp av märk- och skriptspråk som HTML, CSS, JavaScript och PHP. Förutom programmeringsspråk omfattar kursen även grundläggande arkitekturella mönster, som MVC och MVVM, riktlinjer för design av användargränssnitt samt mjukvaruverktyg för utveckling av webbapplikationer. Dessutom introduceras icke-funktionella krav såsom säkerhet, svarstid och genomströmning.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I, eller motsvarande kunskaper. 
 • IV1350 Objektorienterad design, eller motsvarande kunskaper. 

Litteratur

Nixon, Robin: Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML5, 5th ed. (O'Reilly 2018) ISBN: 978-1491978917.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 5,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Leif Lindbäck (leifl@kth.se)

Examinator

Leif Lindbäck <leifl@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för kursanalys.

Påbyggnad

IV1201 Arkitektur och design av globala applikationer

ID1212 Nätverksprogrammering med Java

ID2208 Programmering av Web-tjänster

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.