ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp

Programming of Interactive Systems

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande INSTÄLLD

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Litteratur

Examination

  • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Fredrik Kilander, fki@kth.se, 08-790 40 82

Examinator

Fredrik Kilander <fki@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.