ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp

Distributed Systems, Basic Course

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenterna skall efter kursen kunna:

 • förklara viktiga egenskaper hos distribuerade system
 • beskriva arkitektur och logisk modell av ett distribuerat system
 • förklara och jämföra strategier för interprocess-kommunikation
 • förklara och jämföra modeller för så kallad “middleware”
 • förklara och jämföra namn-tjänster
 • förklara konceptet logisk tid
 • använda logisk tid för att implementera distribuerade algoritmer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen täcker grundläggand modeller för distribuerade system, interprocess-kommunikation och hur man hanterar synkronisering, konsistens, replikering, feltolerans och säkerhet i ett distribuerat system. Kursen består av en serie av förläsningar och seminarier som inkluderar praktiska uppgifter. Uppgifterna kommer att vara programmeringsuppgifter som exemplifierar problemställningar i kursen.

Behörighet

Antagen till masterprogram vid KTH inom Informationsteknik eller Datavetenskap.

Kunskap i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Litteratur

Distributed Systems - Concepts and Design, Georgis Coulouris, Jean Dollimore and Tim Kindberg
Upplaga: fifth edition Förlag: Addison-Wesley År: 2011
ISBN 0-13-214301-1

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Examinationen består av en skriftlig tentamen och praktiska uppgifter vid seminarietillfällen. Uppgifter skall utföras och presenteras när de schemaläggs. Slutgiltigt betyg baserar sig på den skriftliga tentamen och de praktiska uppgifterna.

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Vlassov, Vladimir

Examinator

Vladimir Vlassov <vladv@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.