IE1204 Digital design 7,5 hp

Digital Design

Efter fullgjord kurs skall teknologerna kunna:  

 • Tillämpa de teoretiska grunderna för analys och syntes av kombinatoriska och sekvensiella digitala logikkretsar genom att välja passande praktisk problemlösning och simuleringsätt av olika problemställningar vid konstruktion av digitala kretsar 
 • Beskriva digitala komponenter med hjälp av hårdvarubeskrivande språk (VHDL)
 • Förklara vad som begränsar systemprestanda i dagens MOS-teknologi
 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 TIDAB TIEDB för programstuderande

HT19 TCOMK för programstuderande

HT19 CINTE för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 TIDAB TIEDB för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenterna

- kunna använda boolesk algrebra för att beskriva och optimera logiska funktioner

- kunna rita och tolka scheman med symbolerna för logiska grindar och digitala standardkomponenter

- kunna bestämma funktionen av enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar genom analys

- kunna konstruera enkla kombinatoriska och sekventiella logikkretsar som implementerar en given funktion

- kunna implementera och felsöka kombinatoriska och sekventiella logikkretsar med standardkretsar

- kunna använda simuleringsverktyg för att simulera kombinatoriska och sekventiella logikkretsar

- kunna tolka enkla kretsbeskrivningar som är skrivna i ett hårdvarubeskrivande språk

- kunna ange funktionaliteten för enkla CMOS-kretsscheman

- förstå hur fysikaliska egenskaper bestämmer tidskarakteristiken av digitala kretsar

Kursens huvudsakliga innehåll

Talsystem och koder. Binär aritmetik. Boolesk algebra och booleska funktioner. Logiska operationer. Grindlogik. Optimeringsmetoder. Kombinatoriska funktionsblock. Digital aritmetik. Konstruktion av kombinatoriska kretsar. Latchar och vippor. Räknare. Synkrona sekvenskretsar. Tillståndsdiagram. Tillståndsmaskiner av Mealy och Moore typ. Asynkrona sekvenskretsar. Konstruktion av synkrona och asynkrona sekvenskretsar. Programmerbar logik. Halvledarminnen. Introduktion till språket VHDL. Grundläggande CMOS-teknologi.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D, Fysik B och Kemi A

Litteratur

Stephen Brown och Zvonko Vranesic, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, McGraw-Hill, 2009.

Examination

 • LABA - Laboration, 3,5, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

 

Krav för slutbetyg

För slutbetyg krävs att samtliga moment (tentamen och laborationskurs) är avklarade med godkänd resultat.

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Carl-Mikael Zetterling (bellman@kth.se)

Examinator

Carl-Mikael Zetterling <bellman@kth.se>

Övrig information

Kursen ges flera gånger under ett studieår.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.