IE1207 Analog Elektronik 6,0 hp

Analog Electronics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50479

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

 • Del av program

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska efter kursen förstå egenskaper hos analoga elektronikkretsar och hur dessa kan konstrueras med komponenter såsom operationsförstärkare och transistorer. Studenten kan efter kursen utifrån en problemställning eller specifikation självständigt dimensionera, simulera, bygga och testa en analog elektronikkoppling för låga frekvenser.

För godkänt betyg skall studenten kunna:

 • Definiera och beräkna förstärkning, in- och utimpedans för operationsförstärkarkopplingar och grundläggande transistorförstärkarsteg.
 • Välja lämpliga förstärkarkopplingar och dimensionera dessa för att lösa olika typer av förstärkningsproblem.
 • Bestämma överföringsfunktionen för frekvensberoende förstärkarkopplingar samt att kunna rita dess bodediagram (belopp- och faskurva) samt beräkna gränsfrekvenser.
 • Beskriva funktionen och redogöra för egenskaper för operationsförstärkare, dioder och transistorer.
 • Analysera effekter av operationsförstärkarens icke-ideala egenskaper i förstärkarkopplingar
 • Definiera begrepp vid motkoppling: råförstärkning, resulterande förstärkning, slingförstärkning, motkopplingsfaktor och stabilitetsmarginaler.
 • Förklara varför det kan bli instabilitet i motkopplade förstärkarkopplingar och beräkna stabilitetsmarginaler för motkopplade förstärkare.
 • Beskriva ström-spännings-diagram och storsignalmodeller för dioden och transistorer av bipolär- och MOS-typ.
 • Beräkna transistorns småsignalparametrar och använda småsignalmodeller för att beräkna förstärkning, in- och utresistans för förstärkarsteg med både bipolär transistorer och MOS-transistorer.
 • Verifiera gjorda konstruktioner med SPICE simuleringsverktyg.
 • Bygga en prototyp och genom mätningar utvärdera dess prestanda.
 • Göra en skriftlig dokumentation av konstruerade kretsars egenskaper.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Systemegenskaper hos analoga byggblock. Förstärkning, inimpedans, utimpedans och gränsfrekvenser.
 • Operationsförstärkare och dess egenskaper. Förstärkarkopplingar med operationsförstärkare. Differentialförstärkare, common mode, differential mode, CMRR.
 • RC-filter och bodediagram. Frekvensberoende förstärkarkopplingar.
 • Principen för motkoppling . Stabilitetsproblem vid motkoppling.
 • Halvledarkomponenter, dioder och transistorer. Diodkopplingar. Förstärkarsteg med transistorer såsom GE-steg, GC-steg (emitterföljare) och differentialförstärkare. Kopplingar för vilopunktsinställning.
 • Användning av kretssimuleringsprogram (PSpice) och mätningar på förstärkarkopplingar

Behörighet

EI1110 Elkretsanalys, utökad kurs eller motsvarande.

Litteratur

Analog elektronik, Molin
Upplaga: 2  Förlag: Studentlitteratur  År: 2009

ISBN: 978-91-44-05367-7

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig examen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Bengt Molin <bengtm@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.