IH2653 Simulering av halvledarkomponenter 7,5 hp

Simulation of Semiconductor Devices

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50581

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  25 - 40

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P2: B1, J1, C2. mer info

 • Kursansvarig

  Carl-Mikael Zetterling <bellman@kth.se>

 • Lärare

  Gunnar Malm <gunta@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

 • Del av program

Lärandemål

Kursen ger fördjupad kunskap i simulering av halvledarfysik för avancerade elektroniska komponenter för alla tillämpningar. Realiserandet av halvledarekvationerna och deras lösning med finita element-metoden och finita volym-metoden förklaras ingående.

Studenten ska efter genomgången kurs kunna

 • analysera randvillkor för differentialekvationer
 • analysera diskretisering i en och två dimensioner av differentialekvationer
 • analysera halvledarkomponenters funktion
 • använda datorprogram för att lösa enkla differentialekvationsproblem
 • använda datorprogram för lösning av partiella differentialekvationer
 • använda datorprogram för att simulera halvledarkomponenter.

Med analysera menas att härleda och beräkna värden från samband givna i kursboken.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grunder i elektromagnetism och dess numeriska analys.
 • Transportfenomen och dess numeriska analys.
 • Diskretisering i en och två dimensioner.
 • Halvledarekvationerna.
 • Numerisk lösning av partiella differentialekvationer med finita element-metoden och finita volym-metoden.
 • Tillämpningar på komponenter: p-n dioder, MOSFET, krafthalvledare.
 • Blandad krets- och komponent-simulering.
 • Kinetiska transport modeller och Monte Carlo-simulering.

Behörighet

En grundläggande kurs i halvledarkomponenter eller halvledarfysik samt en kurs i elektromagnetisk fältteori.

Litteratur

Ingen kursbok finns, föreläsningsanteckningar används istället.

Examination

 • ANN1 - Inlämningsuppgifter, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Carl-Mikael Zetterling <bellman@kth.se>

Övrig information

Höstterminen 2016 ges kursen endast i form av självstudier.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.