II1305 Projekt inom informations- och kommunikationsteknik 7,5 hp

Project in Information and Communication Technology

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TCOMK för programstuderande

VT19 CINTE för programstuderande

VT20 CINTE för programstuderande

VT20 TCOMK för programstuderande

Lärandemål

Kursen tränar studenterna i metoder som tillämpas när ett tekniskt system med informations-och kommunikationsteknik ska konstrueras under resurs- och tidsbegränsningar. 

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna

 • genomföra projekt för utveckling av ett system med informations-och kommunikationsteknik
 • välja mellan olika utvecklingsprocesser för olika projekt
 • tillämpa metoder och använda verktyg och stödsystem för teknisk utveckling, exempelvis för projektplanering, versionshantering och testning
 • använda metoder för effektiv kommunikation och dokumentation, exempelvis muntlig presentation, visuell projektkommunikation eller projektkommunikation för konflikthantering
 • reflektera över genomfört projekt som underlag för att driva ett nytt projekt på ett ännu bättre sätt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Utvecklingsprocess, projektplanering, reflektionsmetodik, praktisk konstruktion av programvara och/eller maskinvara.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I, eller motsvarande kurs.
 • ID1020 Algoritmer och datastrukturer, eller motsvarande kurs.
 • IS1200 Datorteknik, grundkurs, eller motsvarande kurs.
 • IE1206 Inbyggd elektronik, eller motsvarande kurs.

Litteratur

Kniberg, Henrik. Serum and XP from the Trenches. Lulu. com, 2015. 

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Kommunikation

Examinator

Fredrik Lundevall <flu@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.