IK1330 Trådlösa system 7,5 hp

Wireless Systems

Kurs i trådlösa system.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

HT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60138

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anders Västberg <vastberg@kth.se>

 • Lärare

  Amin Azari <aazari@kth.se>

  Anders Västberg <vastberg@kth.se>

  Håkan Olsson <hakano@kth.se>

  Jan Ingemar Markendahl <janmar@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

Lärandemål

Kursen ger en översikt om trådlösa system. Den tar upp grundläggande dimensionering av radiolänkar och radionät samt beskriver systemarkitektur och funktion hos olika existerande standarder för trådlösa system.

För godkänt betyg ska studenten kunna:

 • Översiktligt beskriva hur en fädande radiokanal påverkar länkprestanda i trådlösa kommunikationssystem
 • Uppskatta kapaciteten hos radionät och beskriva samband mellan systemkapacitet, nätbyggnadsstrategi, kostnader och mängd spektrum
 • Beskriva struktur och aktörer på en telekommarknad
 • Förklara hur fleranvändarsystem (Multiple Access metoder) fungerar
 • Beräkna kapaciteten hos radionät med enkla modeller
 • Beskriva översiktligt systemarkitekturen för olika existerande system för trådlös kommunikation
 • Kunna, ur ett brett perspektiv, förklara ICT-industrins hållbarhetsutmaningar (elektromagnetiskstrålning, energi, begränsade naturresurser, miljöskadliga effekter, etc) (HU1).

För högre betyg ska studenten dessutom kunna:

 • Förklara vågutbredningsmekanismer och kunna göra bedömningar baserade på hur dessa mekanismer påverkar vågutbredningen
 • Lösa allmänna dimensioneringsproblem för radiolänkar och radionät genom att använda enkla formler
 • För en telekommarknad, kunna redogöra för huvudaktörernas affärsmodell och hur de tjänar pengar
 • Översiktligt förklara hur olika existerande system för trådlös kommunikation fungerar och kunna jämföra dess kapacitet, prestanda och miljöaspekter (HU2)
 • Kunna göra bedömningar om de ekonomiska och sociala fördelarna med att tillhandahålla överkomlig telekommunikation i relation till dess miljöbelastning (HU3).

Om delar av målen för högsta betyg är uppfyllda så ger det betygsteg D till B.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kanalkapacitet, transmission, multiplexíng,

Antenner, vågutbredning, spektrum, fädning,

Digital modulation,Bandspridningsmetoder FHSS, DSSS,

Fleranvändarsystem FDMA, TDMA, CDMA, OFDMA,

Felupptäckande och felrättande koder,

Trådlösa nät enligt standard för Mobiltelefoni och bredband, trådlös LAN, Sensornätverk och PAN,

Miljöaspekter, sociala, marknadsmässiga och ekonomiska faktorer rörande trådlösa system.

Behörighet

IX1303 Algebra och geometri och IX1304 Matematisk analys eller motsvarande kurser.

IK1203 Nätverk och kommunikation eller motvarande kurs.

Rekommenderade förkunskaper

IK1500 eller motsvarande.

Litteratur

Wireless Communications & Networks, Beard, Cory and William Stallings Upplaga: 1:a, Förlag: Pearson: 2015 eller liknande bok.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LABA - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända Seminarier SEM1: 1,5 hp, Betygsgradering P/F

Godkända Laborationer LABA: 1,5 hp, Betygsgradering P/F

Godkända Inlämningsuppgifter INL1: 4,5 hp Betygsgradering A-F

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Anders Västberg

Examinator

Anders Västberg <vastberg@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys (se KTH-Handbok 2, Flik 14.1) 

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.