Hoppa till huvudinnehållet

IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp

This course is about communicating securely over the Internet. By secure we mean: knowing who we are talking to, that no one has tampered with our messages and that no one can eavesdropped on our conversation. To do this we need the help of cryptography. Using the tools of cryptography we can construct protocols that fulfill our requirements.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan IK2206 (VT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

The course is based on a set of lectures and a project work. The lectures cover the following areas:

 • basics of cryptography and information theory, substitution, mono- and poly alphabetic, home-phonic and, transposition ciphers
 • properties and implementation of block ciphers, modes of operations, properties of message digests and how to provide integrity
 • public-key encryption, RSA, Diffie-Hellman and, digital signatures
 • authentication of users, passwords, biometrics, hand shake to provide a private and integrity protected communication channel
 • communication protocols used on the Internet: Kerberos, IPsec, SSL, PKI etc.

In the project work the students will learn more about a particular technology or application domain such as bank security, link layer security, biometrics, quantum cryptography etc. Each student will write a short overview of the subject and prepare a tutorial presentation.

Lärandemål

The aim of the course is to give the students in depth knowledge of techniques used to create secure communication protocols. The students shall after the course be able to:

 • explain the principles behind encryption using shared keys
 • motivate the design principles for block ciphers
 • choose suitable modes of operations for block ciphers
 • explain the principles of message digests
 • use message integrity codes
 • explain the principles for public key encryption
 • choose appropriate techniques for authentication
 • explain the design of Internet standards such as: Kerberos, IPsec, SSL and PKI
 • evaluate a complex application and identify how security related issues are solved and how this will impact the security of the application.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

IK1203 Nätverk och kommunikation eller motsvarande. 

Knowledge in data communication and Internet technologies.

Rekommenderade förkunskaper

knowledge in data communication and Internet technologies

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

There are two alternatives textbooks:

 1. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, International Edition: Principles and Practice, 6/E. William Stallings. Pearson, 2013. ISBN-10: 0273793357, ISBN-13: 9780273793359.
 2. Network Security Essentials: Applications and Standards, International Edition: Applications and Standards, 5/E. William Stallings. Pearson, 2013. ISBN-10: 0273793365, ISBN-13: 9780273793366.

Note that for alternative 1. the chapters related to intrusion detection and firewalls are provided as online material. A six-month subscription for access to online resources is included with each book. Alternative 2. has only brief coverage of authentication, and needs to be complemented with other resourcees, including material from lectures.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • UPGA - Uppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Sjödin

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb IK2206

Ges av

EECS/Datavetenskap

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Peter Sjödin (psj@kth.se)

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.