IL1331 VHDL-design 7,5 hp

VHDL Design

Digital design med VHDL. Konstruktion, analys, simulering och syntes av digital elektronik.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Att ge kunskaper i hur man, på ett strukturerat sätt, konstruerar och utvärderar en digital konstruktion med hjälp av hårdvarubeskrivande språk och moderna utvecklingsverktyg.

Detta innebär att studenten efter avslutad kurs ska:

 • kunna modellera digitala system i hårdvarubeskrivande språk på olika abstraktionsnivåer
 • kunna partitionera ett digitalt system i olika delsystem
 • kunna simulera och verifiera att en konstruktion fungerar
 • kunna överföra en konstruktion från en simulerbar nivå till en syntetiserbar nivå
 • kunna använda moderna utvecklingsverktyg för digital konstruktion med hårdvarubeskrivande språk
 • kunna beskriva pricipiella delar i programmerbara kretsar (PLD, FPGA, ASIC) samt kunna visa hur mindre konstruktioner implementeras i dessa.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande VHDL
 • Testbänkar
 • Syntes med VHDL
 • Utvecklingsverktyg: simulatorer och syntesverktyg
 • Programmerbara kretsar (PLD, FPGA och ASIC)
 • Konstruktionsmetodik.

Behörighet

Kunskaper motsvarande kurserna IE1204/IE1205 Digital design och IS1200 Datorteknik, grundkurs.

Litteratur

VHDL för konstruktion, Sjöholm, S. - Lindh, L. Upplaga: 4 Förlag: Studentlitteratur. År: 2003. ISBN: 91-44-02471-1.

Övrig litteratur:

Ashenden, P.: The Designer's Guide to VHDL. Upplaga: 2 ISBN 1-55860-674-2.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Johnny Öberg (johnnyob@kth.se)

Examinator

Johnny Öberg <johnnyob@kth.se>

Övrig information

Kursen utvärderas och utvecklas i enlighet med KTH:s policy för Kursanalys,

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.