IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp

Hardware Security

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

I en tid präglad av sakernas internet där fysiska enheter såsom sensorer och RFID-tags är integrerade med elektronik för att kunna detektera, beräkna och kommunicera blir det en stor utmaning att garantera systemens säkerhet. För att ta itu med detta problem gör industrin ansträngningar på flera nivåer såsom kryptografiska algoritmer, protokoll, säkra integrerade kretsar, hårdvara arkitektur. Från den akademiska sidan, finns ett ansvar att utbilda och förbereda studenterna - framtidens ingenjörer, för säkerhetsutmaningar i sakernas internet eran. I den här kursen, strävar vi speciellt efter att göra eleverna medvetna om potentiella hårdvarusårbarhet och att erbjuda nödvändiga kunskaper och färdigheter för att bygga pålitlig hårdvara.

Efter avslutad kurs kommer eleverna att kunna:

 • Beskriva state-of-the-art hårdvarusäkerhets-tekniker och motivera deras tillämpningar och begränsningar. Beskriva hur säkerheten garanteras i en exemplifierande tillämpning. 
 • Beskriva hoten mot ett system från hårdvaruperspektiv samt tillgängliga motåtgärder. Tillämpa kunskaperna för att välja en lämplig uppsättning av motåtgärder för en viss hotbild.
 • Analysera och göra en kritisk avvägning mellan systemets prestanda, kostnad och säkerhet. Exemplifiera vissa av de kompromisser som är tillgängliga för konstruktörer av elektroniska och inbyggda system.
 • Förklara behovet av hårdvaru säkerhets-primitiver. Motivera för- och nackdelar med olika primitiver och välj en lämplig primitiv för en specifik tillämpning.
 • Använda kunskapen till att bygga ett litet elektroniskt eller inbyggt system för ökad säkerhet. Förklara hur säkerheten garanteras i systemet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Följande är en lista över ämnen som kommer att behandlas:

 • Fysiska attacker och "tamper resisance". 
 • Sidokanalattacker och motåtgärder.
 • Introduktion till lightweight cryptography.
 • Säkerhet av smartkort och radiofrekvensidentifiering (RFID) taggar. 
 • Design för fysikaliska unclonable funktioner (PUFs) och sanna slumptalsgeneratorer.
 • Personlig integritet i sakernas internet eran. 

Behörighet

Litteratur

M. Tehranipoor and C. Wang. Introduction to Hardware Security and Trust. Springer, 2012.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

IE1204/IE1205 Digital design, eller motsvarande kurs. 

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Elena Dubrova

Examinator

Elena Dubrova <dubrova@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.