Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp

Kursen behandlar konstruktionsprocessen av mjukvara för inbyggda system. Den här typen av mjukvara är vanligtvis organiserad i lager. På lägsta nivån befinner sig den mjukvaran som är direkt beroende på hårdvaran och på högsta nivån moduler som är specifika för applikationen. Beroende på karakteristiken av inbyggda system måste utvecklaren se till att inte bara funktionella krav bli bemötta, utan även icke-funktionella krav som fördröjnings- och minneskrav eller krav på låg effektförbrukning. Huvudmomentet i kursen ligger på mjukvara för realtidssystem.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Målgrupp

Sökbar för alla program under förutsättning att kursen kan ingå i programmet.

Del av program

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, INSM, Obligatorisk

Masterprogram, ICT Innovation, åk 1, INSY, Obligatorisk

Masterprogram, inbyggda system, åk 1, INEL, Rekommenderad

Masterprogram, inbyggda system, åk 1, INMV, Obligatorisk

Masterprogram, inbyggda system, åk 1, INPF, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 1, Rekommenderad

Masterprogram, systemteknik och robotik, åk 2, Rekommenderad

Perioder

P3 (7,5 hp)

Varaktighet

2025-01-14
2025-03-16

Studietakt

50%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Engelska

Studielokalisering

KTH Kista

Antal platser

25 - 150

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60461

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan IL2212 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Designprocessen för inbyggda multiprocessorrealtidssystem.
 • Konstruktionskrav för säkerhetskritiska inbyggda programvarusystem.
 • Specifikation av inbyggda programvarusystem: Modelleringsparadigm och modelleringsspråk. Plattformsmodellering.
 • Avancerade modeller och metoder för analys av realtidssystem.
 • Metoder för kodgenerering från högnivåmodeller. 

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • använda olika modelleringsparadigm för specifikation av inbyggda programvarusystem
 • använda avancerade modeller och metoder för analys av inbyggda realtidssystem
 • använda metoder för generering av programvara från högnivåmodeller
 • genomföra konstruktionsprocessen från specifikation till implementering av ett inbyggt multiprocessorrealtidssystem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs på avancerad nivå i inbyggda system motsvarande IL2206 Inbyggda system.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förutsätter kunskaper i konstruktionen av inbyggda system, motsvarande IL2206 Inbyggda System

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Datalogi och datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

I denna kurs tillämpas EECS hederskodex, se: http://www.kth.se/eecs/utbildning/hederskodex.