IL2225 Hårdvarukonstruktion i ASIC och FPGA för inbyggda system 7,5 hp

Embedded Hardware Design in ASIC and FPGA

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10122

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  1 - 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Ahmed Hemani <hemani@kth.se>

 • Lärare

  Ahmed Hemani <hemani@kth.se>

  Johnny Öberg <johnnyob@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

I denna kurs lär sig studenterna logik/FSM och algoritmer implementerade som hårdvarukonstruktion i en SOC för inbyggda system realiserad som ASIC eller FPGA. Metoden för implementeringen baseras på logik och hög-nivå syntes.

Efter att ha följt kursen skall studenterna kunna hantera:

 • Olika koncept för abstraktion, domäner, syntes och analys samt klassificera syntesverktyg.
 • Implementations sätt som Full Customs, Std Cells, Mask Programmable Gate Arrays och FPGAs samt jämförelse mellan dessa.
 • Kod-stilar för logik/FSM och HCD/C algoritmer för effektiv implementation och återanvändning.
 • Den arkitekturala mångfald som logik/FSM och högnivå syntes arbetar med och innebörd av HDL/C kod.
 • Area, prestanda och effekt optimering med avseende på logik/FSM på algoritmisk nivå.
 • Begränsningar för teknologi och optimering. Användande av logik/FSM med hög-nivå syntes.
 • Bibliotek som användes för logik/FSM och hög-nivå logik.
 • Användandet av fysisk konstruktion och beräkning som utförs med logik/FSM och Algorithmic Design.
 • Metoder och koncept som användes för att beräkna/analysera utförande och effekt för logik/FSM på algoritmisk nivå.
 • Partionering av hårdvara och mjukvara vid användande av acceleratores.
 • Logik/FSM och högnivå syntes metodologi.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Viktiga koncept för logik/FSM och algoritm implementation vid användandet av automatiserade design flöden.
 • Användandet av HDL kod-stilar för effektivitet, simulering, timing, klockdistribution och beräknad överbelastning.
 • Begränsningar för teknologi och optimering, gränssnitt till tillverkning och slutgiltigt fysikaliskt syntes flöde.
 • Konstruktions optimering med avseende på area, prestanda och effekt i logik/FSM.
 • Statisk timing analys.
 • Koncept för hög-nivå syntes och design flöde.
 • Syntes för schemaläggning, allokering, förbindning, lagring, sammankoppling och kontroller.
 • Acceleratorer i hårdvara.
 • Konstruktions möjligheter.

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap samt Engelska A.

Litteratur

Principles of VLSI RTL Design by Sanjay Churiwala and Sapan Garg, Published by Springer + Lecture notes.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

 • Skriftlig tentamen, TEN1 (4,5 hp, A-F)
 • Laboration, LAB1 (3,0 hp, P/F)

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Ahmed Hemani (hemani@kth.se)

Examinator

Ahmed Hemani <hemani@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.