IL2238 Integrerad elektronik 7,5 hp

Fundamentals of Integrated Electronics

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Kursen omfattar de koncepten, principerna och teknikerna för att designa integrerade elektroniska system. Dessa system innehåller analoga, blandade-signal och digitala byggblock. De vanligaste lösningarna för integration demonstreras genom exempel. Kursen har också som mål att erbjuda kunskap och erfarenhet i design av grundläggande analoga kretsar. Kursen ger också inblick i moderna verktyg för att designa integrerad elektronik.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • beskriva de möjligheter och utmaningar som integrerad elektronik erbjuder 
 • förklara de grundläggande koncept som rör integrerade elektroniska system, vilka innehåller analoga, blandade signal och digitala byggblock
 • förklara speciella hänsynstaganden och problem  rörande designen av "on/off-chip"
 • förstå och förklara teorin för grundläggande elektroniska komponenter och kretsar samt hur dessa används
 • genomföra små- och storsignalsanalys
 • designa, simulera och analysera grundläggande analoga CMOS kretsar för användning i elektroniksystem, såsom förstärkare
 • utvärdera prestanda i grundläggande analoga kretsar
 • använda professionella CAD-verktyg för att designa och utvärdera integrerade kretsar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen inriktas huvudsakligen på följande ämnesområden: 

Introduktion till integrerade elektroniksystem; Lösningar för integration och speciella problem relaterade till detta område; Komponentmodeller för MOS och BJT; grundläggande analoga och digitala byggblock; Förstärkare och strömspeglar; Frekvensrespons; Brus; Återkoppling; Stabilitet och frekvenskompensation; Ickelinearitet och (miss-) matchning; Layouttekniker.

Kursupplägg

Kursen genomförs i följande format:

 • föreläsningar (12 x 2 h)
 • praktiska övningar och övningar (6 x 2 h).

Övningarna kompletterar föreläsningarna i form av detaljerad genomgång av valda exempel och de preaktiska övningarna är inriktade på att studenterna lär sig kretsdesign, simulering, analys och utvärderingstekniker. Man använder professionella CAD verktyg och standard CMOS processteknologi och tillhörande designkit.

Behörighet

Grundkurser (på högskolenivå, KTH eller motsvarande) i kretsteori, signal behandling, analoga och digitala kretsar.

Litteratur

Behzad Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits", McGraw-Hill Higher Education, 2001

Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, Borivoje Nikolic, "Digital Integrated Circuits", Prentice Hall, 2nd Edition, 2003

Examination

 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Projektet omfattar design av en grundläggande analog krets. Projektet ska resultera i en skriftlig rapport och en muntlig presentation, där designen gås igenom och diskuteras.

Krav för slutbetyg

Slutbetyget på kursen sätt utifrån ett viktat medelvärde på de två examinationsmomenten, där betygen E-A, motsvarar 1-5 på en skala. Avrundning till närmast högre heltal tillämpas.

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Kontaktperson

Ana Rusu

Examinator

Ana Rusu <arusu@kth.se>

Påbyggnad

IL2220 och IL2221

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.