IL2452 Språk för system design 7,5 hp

System Design Languages

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50406

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  25 - 100

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Zhonghai Lu <zhonghai@kth.se>

 • Lärare

  Ingo Sander <ingo@kth.se>

  Zhonghai Lu <zhonghai@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program.

Lärandemål

Kursens huvudsakliga innehåll

Behörighet

Högskolestudier motsvarande minst 120 hp inom teknik eller naturvetenskap, samt Engelska A.

Litteratur

Examination

 • LABA - Laboration, 4,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Elektronik och inbyggda system

Examinator

Zhonghai Lu <zhonghai@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.