IV1013 Introduktion till datasäkerhet 7,5 hp

Introduction to Computer Security

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen ger en introduktion till grunderna inom kryptografi, säkerhet inom datorsystem och nätverkssäkerhet. Det innebär att efter fullgjord kurs ska studenten kunna

 • förklara grundläggande mekanismer i och uppbyggnaden av säkra kommunikationsprotokoll
 • beskriva svagheter i datorsystem, mjukvara, nätverk och kommunikationsprotokoll samt förklara attacker som utnyttjar svagheterna
 • förklara och jämföra för- och nackdelar med vanliga kryptografiska tekniker
 • designa och implementera enklare kryptografiska tillämpningar
 • redogöra för och känna igen hot mot informationssäkerhet: konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. samt välja lämpliga metoder för att skydda sig mot hot
 • designa, implementera och utvärdera säkerhet i nätverk.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Grundläggande kryptografi: symmetrisk och assymetrisk kryptografi.
 • Kryptografisk hashning och digitala signaturer.
 • Säkerhet i Internets protokoll och tjänster.
 • Certifikat och infrastrukturer för öppen nyckel-kryptering.
 • Säkerhet i nätverkssystem: routrar, brandväggar och system för att detektera intrång.
 • Säkerhet i operativsystem.
 • Mjukvarusäkerhet: sårbarhet, attacker och skyddsmekanismer.

Behörighet

 • ID1018 Programmering I 
 • IK1203 Nätverk och kommunikation
 • IS1200 Datorteknik, grundkurs
 • IX1500 Diskret matematik 

Eller motsvarande kurser. 

Rekommenderade förkunskaper

 • ID1206 Operativsystem
 • ID1019 Programmering II
 • ID1020 Algoritmer och datastrukturer

Litteratur

Goodrich, Tamassia: Introduction to Computer Security: Pearson New International Edition - Se vidare: http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Introduction-to-Computer-Security-Pearson-New-International-Edition/9781292025407.page#sthash.aaLrqfj7.dpuf

Examination

 • INLB - Inlämningsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projektuppgift, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

EECS/Kommunikation

Kontaktperson

Peter Sjödin (psj@kth.se)

Examinator

Peter Sjödin <psj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.