IV1303 Modern mjukvaruutveckling 6,0 hp

Modern Software Development

Kursen i modern mjukvaruutveckling presenterar grundläggande programvarutekniska koncept och diskuterar hur de tillämpas inom modern programvaruutveckling. Den diskuterar aktuella problem inom den traditionell programvaruteknik och presenterar hur de har hanterats med moderna metoder. Parallellt med att utvecklingscykeln gås igenom, kommer kursen att presentera olika moderna metoder såsom iterativ utveckling, parprogrammering, refactoring, testa-först-programmering, release-planering, retrospektiv, och visa hur de kombineras. Slutligen presenterar kursen framtida metodologiska trender.

Kursen är integrerad med två andra projektkurser, som tillsammans täcker både teori och praktik av moderna utvecklingsmetoder. Under denna kurs kommer studenterna att bekanta sig med teorin, medan under projektkurserna ska studenten praktisera de moderna metoder.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 TCOMK för programstuderande

VT19 CINTE för programstuderande

VT20 TCOMK för programstuderande

VT20 CINTE för programstuderande

Lärandemål

Det övergripande målet för hela kursen är att studenterna ska bemästra nya sätt att utveckla mjukvarusystem. Detta mål realiseras genom följande delmål:

 • Att kunna beskriva mjukvaruutvecklingsprocessen och dess beståndsdelar.
 • Att tillämpa sina kunskaper i modern programvarututveckling för att kunna skapa ett mjukvarusystem.
 • Att förklara samspelet mellan olika mjukvaruutvecklingsaktiviteter inom en organisation.
 • Att ur ett helhetsperspektiv självständigt och kreativt hantera frågeställningar och analysera olika metodlösningar ur ett helhetsperspektiv.
 • Att kritiskt och systematiskt använda kunskap för att utvärdera och förbättra moderna mjukvaruutvecklingsmetoder.
 • Att hantera olika problem inom modern mjukvaruutveckling och vidta lämpliga åtgärder.
 • Att visa förmåga att kunna kommunicera om sitt arbete och dess resultat både muntligt och skriftligt.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen presenterar grundläggande programvarutekniska koncept och diskuterar hur de tillämpas inom modern programvaruutveckling. Den diskuterar aktuella problem inom den traditionella programvarutekniken och presenterar hur de har hanterats med moderna metoder. Parallellt med att utvecklingscykeln gås igenom, kommer kursen att presentera olika moderna metoder såsom iterativ utveckling, parprogrammering, refactoring, testa-först-programmering, release-planering, retrospektiv, och visa hur de kombineras. Slutligen presenterar kursen framtida metodologiska trender.

Kursen är integrerad med två andra projektkurser, som tillsammans täcker både teori och praktik av moderna utvecklingsmetoder. Under denna kurs kommer studenterna att bekanta sig med teorin, medan under projektkurserna ska studenten praktisera de moderna metoderna.

Behörighet

ID1018 Programmering I.

Rekommenderade förkunskaper

Objektorienterad programmering.

Litteratur

Kajko-Mattsson, M., Modern Ways of Developing Software Systems, Compendium, KTH, 2015.

Examination

 • OVN1 - Övningar, 1,5, betygsskala: P, F
 • RAP1 - Rapport, 4,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Datavetenskap

Kontaktperson

Mira Miroslawa Kajko-Mattsson (mekm2@kth.se)

Examinator

Mira Kajko-Mattsson <mekm2@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.