KD2155 Fasta tillståndets kemi: struktur och metoder 7,5 hp

Solid State Chemistry: Structures and Methods

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20078

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: D1, E2, I2. mer info

 • Kursansvarig

  Sergey Dvinskikh <sergeid@kth.se>

 • Lärare

  Inna Soroka <soroka@kth.se>

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Studenten ska för godkänd kurs kunna:

• beskriva sambandet mellan struktur och kemisk bindning, samt dra allmänna slutsatser om ett materials fysikaliska egenskaper såsom dess makroskopiskt magnetiska, elektriska och optiska beteende

• beskriva hur en halvledare tillverkas, vilka strukturer de har och redogöra för hur enkla halvledarkomponenter är konstruerade och förutsäga konsekvenserna av dopning

• beskriva de grundläggande principerna bakom röntgenkristallografi och hur dessa kan tillämpas i olika metoder för att erhålla information om ett materials struktur

• beskriva de grundläggande principerna bakom fast-fas NMR och elektronmikroskopi

• identifiera och förklara val av bäst lämpada strukturmetoder för utvalda kemiska problem och förklara hur de grundläggande principerna bestämmer utvalda metoders prestanda såsom känslighet och upplösning

• beskriva och utföra utvalda metoder för fasta tillståndets syntes

Kursens huvudsakliga innehåll

Det kristallina tillståndet och beskrivning av kristallstrukturer

• Bestämning av fasta ämnens strukturer, praktisk användning av databaser

• Band och bindningsstruktur för fasta ämnen

• Fysikaliska egenskaper för olika fast ämnen

• Framställning och karakterisering av vissa nanomaterial

• Grundläggande principer för röntgendiffraktion

• Grundläggande principer för elektronmikroskopi

• Grundläggande principer för fast-fas NMR spektroskopi

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

KF1165 Materialens kemi och egenskaper

Litteratur

R. Tilley, Understanding Solids: The Science of Materials, 2e, Wiley 2013

Utdelat kursmaterial

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkänd på alla moment

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Sergey Dvinskikh <sergeid@kth.se>

Övrig information

Överlappning med kursen KD2150

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.