KD2320 Spektroskopiska verktyg inom kemi 9,0 hp

Spectroscopic Tools for Chemistry

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Principerna för spektroskopiska metoder, såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), mass spektrometri (MS), infraröd (IR) och Raman. Identifiering och bestämning av molekylära strukturer och dynamik.

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Övningarna kompletterar föreläsningarna och mycket tid ägnas åt att lösa strukturproblem och att svara på frågor. Regelbundna hemuppgifter av stegvis ökande komplexitet ska fördjupa studenters färdigheter i de olika metoderna.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

HT18 Doktorand för fristående studerande

 • Perioder

  HT18 P2 (9,0 hp)

 • Anmälningskod

  10197

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 1

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Zoltan Szabo <zoltan@kth.se>

 • Lärare

  Eric Tyrode <tyrode@kth.se>

  Åsa Emmer <aae@kth.se>

 • Målgrupp

  För doktorander på KTH

Lärandemål

Kursens mål är att studenten erhåller kunskap om samt en förmåga att förstå de spektroskopiska metoder såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), mass spektrometri (MS), infraröd (IR) och Raman som idag används för att identifiera och bestämma molekylära strukturer och dynamik.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- beskriva principerna av NMR, MS, IR och Raman metoder med särskild hänsyn till deras fördelar och begränsningar

- analysera NMR , MS, IR och Raman spektra och förklara och använda förhållanden mellan spektrala parametrar och molekylär struktur

- välja optimal strategi för att analysera och lösa strukturproblem

- känna igen och förklara effekter av dynamiska processer såsom kemisk utbyte i spektran

Kursens huvudsakliga innehåll

Principerna för spektroskopiska metoder, såsom kärnmagnetisk resonans (NMR), mass spektrometri (MS), infraröd (IR) och Raman. Identifiering och bestämning av molekylära strukturer och dynamik.

Kursen består av föreläsningar, övningar och laborationer. Övningarna kompletterar föreläsningarna och mycket tid ägnas åt att lösa strukturproblem och att svara på frågor. Regelbundna hemuppgifter av stegvis ökande komplexitet ska fördjupa studenters färdigheter i de olika metoderna.

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
75 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och 6 hp programmering eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i organisk kemi

Litteratur

On-line litteratur rekommenderas av föreläsare

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 4,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Laborationer (LAB1; 4 hp)
Examination (TEN1; 4 hp)
Övningar och inlämninngsuppgifter (ÖVN1; 1 hp)

Slutbetyget erhålls när de tre delarna är godkända och blir samma som det godkända betyget för tentamen

Ges av

CBH/Kemi

Examinator

Zoltan Szabo <zoltan@kth.se>

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kursen KD2210 Tillämpad organisk molkylspektroskopi och KD2060 NMR-spektroskopi.

Endast en av kurserna KD2320, KD2210 och KD2060 får tas med i examen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.