KF2460 Biofibrernas kemi 7,5 hp

Bio Fibre Chemistry

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemi och kemiteknik
  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10086

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Monica Ek <monicaek@kth.se>

 • Lärare

  Gunnar Henriksson <ghenrik@kth.se>

  Monica Ek <monicaek@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 för programstuderande

HT18 för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10064

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Monica Ek <monicaek@kth.se>

 • Lärare

  Andreas Bengtsson <aben4@kth.se>

  Gunnar Henriksson <ghenrik@kth.se>

  Helena Lennholm <lennholm@kth.se>

  Jonatan Henschen <hens@kth.se>

  Monica Ek <monicaek@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter

Lärandemål

After the course the student should be able to

• Describe the morphology of wood at micro- and macroscopic level

• Have knowledge about the origin of important biofibers

• Describe chemical structure and techniques for characterization of the properties

• Give an overview of the biosynthesis of wood polymers

• Perform carbohydrate and lignin analyses

• Identify different wood materials

• Describe which chemical reactions occur during technical fiber separation processes

• Give an overview of relevant biotechnical processes used in biofiber industry

• Understand and predict how the wood and pulp hierarchical structure is affected during chemical and microbiological processes

• Describe different chemical processes /products  in a wood biorefinery

• Present and analyze, oral and in written, a research area in biofiber chemistry area

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

Föreläsningar, laborationer, projektarbete och studiebesök

Behörighet

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i kemi och kemiteknik med minst 60 högskolepoäng

Litteratur

The Ljungberg textbok Biofibre Chemistry

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 1,5, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Tentamen (TEN1; 4.5 hp)
Laboration (LAB1; 1.5 hp)
Projekt  (PRO1; 1.5 hp)

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Monica Ek <monicaek@kth.se>

Övrig information

Kursen har samma innehåll som kurserna KF2010 Träkemi och träbioteknik och KF2280 Biofibrernas struktur och funktion.

Endast en av kurserna KF2460, KF2010 och KF2280 får tas med i examen.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.