KF2495 Polymera kompositer - mikro- och nanoskala 7,5 hp

Polymer Composites - Micro and Nanoscale

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Kemiteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20090

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Målgrupp

  SAP students only

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva grundläggande begrepp, metoder och principer relaterade till process, struktur och egenskaper hos polymera kompositer.
 • Förklara sambanden mellan process, struktur och egenskaper, inklusive experimentella aspekter (t ex från laborationsövningar) såväl som att jämföra olika kompositmaterials påverkan på miljön.
 • Jämföra processkoncept, mikro- och nanostrukturella aspekter, egenskaper, fysikaliska och kemiska fenomen liksom materialsammansättning. Jämförelsen görs från ett ingenjörsmässigt och/eller teknikvetensakpligt perspektiv.
 • Förutsäga materialegenskaper på makro- och mikroskala, baserat på information om struktur och beståndsdelarnas egenskaper.
 • Jämföra kunskapskvalitet i form av hur den uttrycks i skriftliga lösningar till hemuppgifter.
 • Sammanställa och analysera forskningslitteratur inom ett givet ämne, och presentera resultaten i form av muntlig och skriftlig redovisning som håller hög kvalitet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvudfokus i kursen är relaterad till följande koncept: Fiber och polymermatriser, partiklar (nano- och mikroskala), gränsytan fiber-matris, nanokompositer och kortfiberkompositer, geometriska aspekter, framställningsmetoder och processvetenskap för konventionella samt nanokompositer, elastiska egenskaper och hållfasthet hos ensriktade kompositer, naturfiberkompositer, fukteffekter, struktur och egenskaper hos nanokompositer samt case-studier.

Behörighet

KF2110 Materials mekaniska egenskaper eller motsvarande kunskaper.

För programstudenter vid KTH krävs:
Minst 150 högskolepoäng från årskurs 1, 2 och 3 varav minst 110 högskolepoäng från årskurs 1 och 2 samt kandidatexamensarbete måste vara avklarade, inom ett program som innehåller:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande.

För fristående studerande krävs:
50 högskolepoäng (hp) inom kemi eller kemiteknik, 20 hp matematik och programmering eller motsvarande, samt dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Litteratur

Hull D, "An introduction to composite materials", Cambridge University Press, 1st ed, 1981

Utdelat material (partikelkompositer, naturfiberkompositer, nanokompositer)

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationskurs, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

CBH/Fiber- och Polymerteknologi

Examinator

Lars Berglund <blund@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.