LI1014 Vetenskaplig litteraturanvändning 3,0 hp

Management of Scientific Literature

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT21.

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P1 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51168

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51172

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51174

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51171

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51173

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

HT18 för programstuderande INSTÄLLD

 • Perioder

  HT18 P2 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  51170

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  Campus Kista

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • hitta relevanta samt identifiera och särskilja mellan olika typer av vetenskapligainformationskällor

 • utvärdera och välja bland informationskällor utifrån ett källkritiskt  perspektiv

 • använda informationskällor på ett korrekt sätt i sin kommunikation

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en introduktion till delar av den vetenskapliga kommunikationsprocessen, med fokus på följande  tre områden.

 • vetenskaplig kommunikation: kommunikationskanaler för vetenskaplig information,  peer-review-processen,  informationssökning inom teknik, naturvetenskap och medicin

 • vetenskaplig källkritik: primärkällor och sekundärkällor, kriterier för trovärdighet, kontrastera och argumentera  för  olika  perspektiv  på en vetenskapligfrågeställning

 • vetenskaplig dokumentation: hantering av informationskällor i text, hur undvika plagiering genom god citeringssed, bibliografiskareferenser

Kursupplägg

Kursen bedrivs genom en blandning av nätbaserad och klassrumsbaserad undervisning

Behörighet

Studenten ska ha grundläggande behörighet samt minst 30 hp godkända kurser på KTH för att bli antagen.

Litteratur

Meddelas vid kursstart

Meddelas vid kursstart.

Utrustningskrav

Dator med tillgång till internet

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Krav för betyget godkäntär:

1. Deltagande  i samtliga  obligatoriska  undervisningstillfällen

2. Godkänt  på samtliga  examinationsuppgifter

Ges av

ECE/Ämnessökning och -kurser

Kontaktperson

Göran Hamrin, ankn. 8951, Rosa Lönneborg, rosa@kth.se, Maria Unger, mariaun@kth.se

Examinator

Göran Hamrin <ghamrin@kth.se>

Övrig information

Kursen ges endast om resurser finnes.

Kursen ges endas om minst sex deltagare anmäler sig. Detta meddelas cirka en vecka före kursstart.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.