ME2039 Knowledge Management 6,0 hp

Knowledge Management

Kursen handlar om företag och projekt som kunskapsorganisationer, och ger begrepp och verktyg för att kunna beskriva och analysera hur företag tillämpar, förnyar och avvecklar kunskap. Kursen kan läsas separat, men ingår också i ämnesprofilen Projektkommunikation och IT. I profilen ingår kurserna ME1400 Projektledning och kommunikation, ME2037 Projektkommunikation, ME2038 IT Management och ME2039 Knowledge Management.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  P, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall kursdeltagaren:

 • kunna beskriva och analysera företag och projekt som kunskapsorganisationer.
 • känna till hur företag tillämpar, förnyar och avvecklar kunskap.
 • ha insikt i relationen mellan kunskapsuppbyggnaden i en projektorganisation och hur den kan utgöra resurs och strukturkapital i företag.
 • ha förmåga att relatera ett enskilt företags sätt att hantera kunskap till de grundläggande teorierna inom området.
 • kunna utforma den grundläggande strukturen i en kunskapsorganisation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens innehåll och pedagogik syftar till att sammanbinda teori kring Knowledge Management med praktiska fall från näringsliv och industri. Kursens huvudavsnitt:

 • Grundläggande teorier inom lärande organisationer och erfarenhetsåterföring.
 • Kunskapsorganisationens uppbyggnad, ledning, underhåll och kostnad.
 • Systematisk erfarenhetsåterföring genom utvärdering efter avslutade projekt.
 • Erfarenhetsåterföring i snabba processer.

Behörighet

Minst 12hp på avancerad nivå.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • SEM1 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F
 • SEM2 - Seminarium, 1,0, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Uppsats, 4,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Deltagande i obligatoriska moment. Kursens huvudsakliga examinationsmoment utgörs av en uppsats som skrivs i grupper om 3-5 kursdeltagare.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

Staffan Laestadius, staffan.laestadius@indek.kth.se, +46 8 790 6746

Examinator

Staffan Laestadius <staffan.laestadius@indek.kth.se>

Övrig information

Beslut/fastställd 2004-10-14.

Ersätter 4D1308 och ME2405.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.