ME2814 Idégenerering 7,5 hp

Ideation- Creating Your Own Company

Idégenerering är en kurs om att skapa, utveckla och utvärdera idéer för att kunna lansera innovativa och praktiskt genomförbara affärsidéer.

Idégenerering är uppbyggd kring en kreativt skapande process som leder till en dynamisk och innehållsrik uppbyggnad av en potentiell företags idé inom affärsvärlden eller den sociala sektorn. Kursen går igenom många olika affärskoncept men kräver inte tidigare erfarenhet eller kunskap inom ekonomi eller affärsskapande.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 NUS för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60683

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

 • Lärare

  Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Bara för dem. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

VT19 för programstuderande FULLSATT

HT19 NUS för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50396

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Bara för dem. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51182

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  3 - 3

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för alla program

VT20 för programstuderande

VT20 NUS för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60919

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Bara för dem. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

HT18 NUS för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50905

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

 • Lärare

  Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Bara för dem. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

HT18 för programstuderande FULLSATT

 • Perioder

  HT18 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50904

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  3 - 3

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

 • Lärare

  Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri för alla program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förstå sammanhangen inom entreprenörskap och innovation och dess betydelse för dagens ekonomi och samhälle
 • Utveckla och förklara en innovativ affärsidé
 • Presentera sin affärsidé på ett kortfattat och säljande sätt
 • Utvärdera potential och attraktionskraft för en affärsidé samt att kunna utvärdera idéns genomförbarhet
 • Analysera industri, marknader och konkurrenter

Kursens huvudsakliga innehåll

Att skapa en intressant affärsidé är en viktig och inspirerande process, men det är bara början för entreprenörer. Man måste också utveckla sin idé till en hållbar och lovande möjlighet med hjälp av innovativa tankesätt, marknadsanalys, konkurrensanalys och dynamiska affärsmodeller.

Idégenerering introducerar studenterna till:

 • Entreprenörskap
 • Kreativitet och innovation
 • Att generera idéer
 • Att analysera affärstillfällen
 • ”elevator pitches”
 • Utvärdering av idéer
 • Industri, markads och konkurrensanalys

Kursupplägg

Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och seminarier med studenter såväl som med marknadsledare inom området.

Behörighet

Studenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Litteratur

Information om kurslitteratur kommer att meddelas inför kursstart.

Will be announced at the start of the course.

Examination

 • PRO2 - Projekt individuellt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt grupp, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Studenterna betygsätts efter flera faktorer:

 • Skriftliga uppgifter
 • Seminariepresentationer
 • Aktiv närvaro

Betygsskala:

Studenter som examineras från SSES kurs kommer att betygsättas enligt kursplanen.

Närvaro är obligatorisk.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

registrar@sses.se

Examinator

Gregg Vanourek <gregg.vanourek@indek.kth.se>

Övrig information

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se

Ersätter ME2800

Kursspråk är engelska

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2019.