Hoppa till huvudinnehållet

ME2814 Idégenerering 7,5 hp

Idégenerering är en kurs om att skapa, utveckla och utvärdera idéer för att kunna lansera innovativa och praktiskt genomförbara affärsidéer.

Idégenerering är uppbyggd kring en kreativt skapande process som leder till en dynamisk och innehållsrik uppbyggnad av en potentiell företags idé inom affärsvärlden eller den sociala sektorn. Kursen går igenom många olika affärskoncept men kräver inte tidigare erfarenhet eller kunskap inom ekonomi eller affärsskapande.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan ME2814 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Att generera en ny idé ar en viktig och spännande process, men det är bara början för en entreprenör. En entreprenör måste utveckla sin idé till en lovande affärsidé genom innovativt tänkande, marknadsundersökningar, konkurrensanalyser och dynamisk affärsmodellering. Denna kurs introducerar studenten till:

 • Entreprenörskap
 • Kreativitet och innovation
 • Idégenerering
 • Identifiering av affärsmöjligheter
 • Hisspresentationer ("Elevator pitches")
 • Utvärdering av idéer
 • Industri-, marknads- och konkurrensanalys

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 1. Analysera och förklara entreprenörsskap och innovation och deras betydelse i samtidens ekonomi och samhälle
 2. Generera och utveckla nya, innovativa affärsideer
 3. Formulera, utveckla och sälja in nya affärsideer
 4. Bedöma styrka och genomförbarhet för nya affärsideer
 5. Analysera branscher, marknader och konkurrenter samt bedöma marknaders lämplighet för introduktion av nya varor och tjänster

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Uppnått kraven för kandidatexamen.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO2 - Projekt individuellt, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO3 - Projekt grupp, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Obligatorisk närvaro på flera av kursmomenten.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Terrence Brown

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb ME2814

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

registrar@sses.se

Övrig information

Frågor skickas till SSES utbildningskoordinator via registrar@sses.se

Ersätter ME2800

Kursspråk är engelska

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).