Hoppa till huvudinnehållet

Terrence Brown

Profilbild av Terrence Brown

Lektor

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 30

Forskare

Forskar-ID

Kurser

Affärsmannaskap och entreprenörskap i innovationsprocessen (FME3526), examinator | Kurswebb

Affärsmodellen (ME2815), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Affärsmodellen (ME2615), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Designtänkande (ME2818), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Entrepreneurship (ME2603), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Entreprenörskap - Personlig Utveckling (ME2832), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Entreprenörskap i utvecklingsländer (ME2828), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom Entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå (ME204X), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom entreprenörskap och innovationsledning, avancerad nivå (ME205X), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå (ME211X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå (ME200X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå (ME210X), lärare | Kurswebb

Finansiering av Start-ups (ME2825), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Från idé till tjänsteföretagande (ME2819), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Förhandlingsteknik för start-ups (ME2827), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Genomförande (ME2816), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Idégenerering (ME2614), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Idégenerering (ME2814), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Industriell Ekonomi och Entreprenörskap inom Media och IKT (ME1039), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Industriell marknadsföring och nätverk (ME2098), examinator | Kurswebb

Internetmarknadsföring (ME2094), examinator | Kurswebb

Marknadsföring grundkurs (ME1035), examinator | Kurswebb

Socialt entreprenörskap (ME2826), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Sommarkurs- Entreprenörskap för ingenjörer (ME2078), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillväxt (ME2817), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Trendanalys och framtidstänkande (ME2829), examinator, kursansvarig | Kurswebb

e-businesstrategier (ME2095), examinator | Kurswebb


Profilbild av Terrence Brown