ME2816 Genomförande 7,5 hp

Execution- Running Your Own Company

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 NUS för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60634

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Handelshögskolan

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60635

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Handelshögskolan

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 13

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Rekommenderad för TMMTM-1.

  Öppen för alla program

 • Del av program

HT19 NUS för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  50540

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Handelshögskolan

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 13

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla program

HT19 NUS för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  51180

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Handelshögskolan

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60218

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Handelshögskolan

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 13

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Rekommenderad för TMMTM-1.

  Öppen för alla program

 • Del av program

VT20 NUS för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60921

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  Handelshögskolan

 • Undervisningstid

  Kvällstid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 7

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Lärare

  Terrence Brown <terrence@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för NUS-NCST studenter. Inte för utbytesstudenter eller andra KTH-studenter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • Förstå och visa kunskap om viktiga frågor man står inför när man startar ett nytt företag
 • Hantera viktiga frågor vi står inför när man startar ett nytt företag
 • Argumentera för kritiska processer och steg som krävs när man startar ett nytt företag
 • Var medveten om resurser som krävs när man startar ett nytt företag
 • Sätt ihop resurser för att starta ett nytt företag
 • Genomföra en marknadsanalys
 • Presentera en affärsmodell
 • Genomföra en grundläggande ekonomisk analys av en ny satsning

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen fokuserar på att stödja studenten i beslut kring det nya företaget och andra åtgärder och processer som måste behandlas. Studenter som tar denna kurs bör ha en avsikt att genomföra en affärsidé i ett eget företag.

Kursens uppbyggnad bygger på erfarenheter från aktiva företagare och följer de typiska stegen kring en ny satsning i ett företag. Dessa behandlar utvärdering och förbättring av den befintliga affärsidén för att sedan gå vidare till praktiska steg kring att starta ett företag såsom; att samla resurser (externt kapital, interna resurser), hantera marknads- och kommunikationsplaner m.m.

Kursen kommer att fokusera på:

Strategi (Vad?) – D.v.s. marknader, erbjudanden, affärsidé, komma igång och att bygga ett nätverk.

Människor (Vem?) – D.v.s. företagarteamet, rekrytering och motivation

Operativt arbete (Let's do it!) – D.v.s. resursanskaffning, försäljning/marknadsföring, produktion och förhandling.

Teoretiskt kopplar kursen ihop möjlighetsbaserade modeller för entreprenörskap och nyföretagande, samt en kontextuell syn på den företagsskapande processen (det vill säga idén kring att själva formatet i företagets skapandeprocess är beroende av typ av verksamhet och bransch).

Kursupplägg

Under kursens gång kommer vi att gå igenom de praktiska stegen inför en företagslansering. En blandning av undervisningsmetoder kommer att användas under kursen, däribland föreläsningar, övningar och presentationer, projektarbeten och gruppdiskussioner.

Detta är en intensiv kurs och engagemang är nödvändigt. Studenterna förväntas att arbeta aktivt med sina affärsidéer från och med det första kurstillfället.

Under kursens gång och i slutet av kursen hålls obligatoriska gruppresentationer. Kursens examination baseras på resultatet av utförandet kring den egna affärsidén. Affärsidén skall presenteras i ett grupp projekt där 2-5 studenter måste ingå.

Studenterna kommer även att få en skriftlig tentamen.

Behörighet

Studenter måste ha minst 120 högskolepoäng (ECTS).

Litteratur

Information om kurslitteratur kommer att meddelas inför kursstart.

Will be announced at the start of the course.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Slutbetyget baseras på tre faktorer:

 • Uppgifter och presentationer grupp/individuell
 • Slutlig sammanfattning (executive summary) i grupp
 • Skriftlig tentamen, individuell

Studenterna måste klara alla kursens inlämningsuppgifter för att få ett godkänt betyg.

Betygsskala:

Studenter som examineras från SSES kommer att betgsättas enligt kursplanen.

Närvaro är obligatorisk.

Ges av

ITM/Industriell ekonomi och organisation

Kontaktperson

registrar@sses.se

Examinator

Terrence Brown <terrence@kth.se>

Övrig information

Ersätter ME2802

Frågor skickas till SSESutbildningskkoordinator via registrar@sses.se

Kursspråk är engelska

Kursen erbjuds inom ramverket för Stockholm School of Entrepreneurship.

Ansvarig institution: Handelshögskolan i Stockholm (HHS)

Ansvarig lärare: Mikael Samuelsson, mikael.samuelsson@hhs.se

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.