MF1010 Projektarbete i maskinkonstruktion 15,0 hp

Machine Design Project

Kursen ger en möjlighet att fördjupa sina studier inom maskinkonstruktion på C-nivå. Maskinkonstruktion spänner över ett brett teknikområde och projekten kan därför ha mycket olika inriktning.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60891

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Sergei Glavatskih <segla@kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (7,5 hp), P4 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  60878

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Sergei Glavatskih <segla@kth.se>

 • Målgrupp

  Ges endast efter överrenskommelse

Lärandemål

Kursen ger en möjlighet att fördjupa sina studier inom maskinkonstruktion på C-nivå. Maskinkonstruktion spänner över ett brett teknikområde och projekten kan därför ha mycket olika inriktning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller liten grupp med ett avgränsat delprojekt. Delprojektet kan vara en fördjupning inom ett speciellt teknikområde eller ett delprojekt som specificeras inom ett pågående forskningsprojekt. Arbetet har konstruktions- eller utvecklingskaraktär och avser experimentella system, men behöver inte vara begränsat till traditionell maskinteknik utan kan t.ex. behandla elektronik, programvara eller industriell design. Arbetet leds av en personal vid institutionen.

Behörighet

Uppnått minst 80 poäng och någon av kurserna MF101X/MF102X/MF104X/MF111X/MF112X/MF114/MF116X/MF106X/MF107X/MF109X/MF1022/MF4F1822

Rekommenderade förkunskaper

Teknikblocket motsvarande M, P eller T samt speciella förkunskapskrav kopplade till aktuellt projekt.

Litteratur

Kompendier och rapporter beroende på projektets art.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F
 • PRO2 - Projekt, 7,5, betygsskala: P, F

Projektet redovisas skriftligt och muntligt  (PRO1;7,5hp och PRO2;7,5hp ).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sergei Glavatskih <segla@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.