MF1031 Visualiseringsmetodik 6,0 hp

Visualization Methods

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att välja visualiserings- och kommunikationsredskap utifrån en given situation samt att utveckla sin färdighet inom ett av tre områden, 3D-animering, tvådimensionell vektorgrafik eller interaktionsdesign för Internet och presentationer.

  • Utbildningsnivå

    Grundnivå
  • Huvudområde

    Teknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl-Michel Johannesson

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Påbyggnad

Fördjupningen Industriell Design