MF1036 Maskinkomponenter och CAD 7,5 hp

Machine Components and CAD

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Produkter och tekniska system består oftast av standardkomponenter. Denna kurs tillämpar mekanik och hållfasthetslära för att analysera dessa maskinkomponenter och konstruera enklare mekaniska system. Kursen ger en grund för att dimensionera och välja lämpliga komponenter i olika situationer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall teknologerna

 • Förstå funktion och kunna dimensionera några vanliga maskinelement
 • Kunna välja lämpliga standardkomponenter och vanliga konstruktionsmaterial
 • Kunna analysera maskinkomponenter ur ett systemperspektiv
 • Kunna samarbeta kring teknisk problemlösning på ett ingenjörsmässigt sätt
 • Kunna använda CAD, modellera delar och göra sammanställningar

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen tar upp några vanliga maskinelement, konstruktionsaspekter och CAD.

Behörighet

SG1109/5C1103 , SF1633/5B1230 , DD1312/2D1312

Rekommenderade förkunskaper

Kursen tillämpar kunskaper i mekanik, hållfasthetslära, numeriska metoder och matematik. Datorverktyg som tillämpas i inlämningsuppgifter är MATLAB.

Litteratur

Olsson, K-O., Maskinelement
Maskinelement Handbok, Maskinkonstruktion, KTH
SKF-katalog

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Teknologerna examineras med hjälp av inlämningsuppgifter (INL1; 3 hp) och tentamen (4,5 hp)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Claes Tisell, 08-790 90 48, ctisell@md.kth.se

Examinator

Claes Tisell <ctisell@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.