MF1041 Visualiseringsmetoder 6,0 hp

Visualization Methods

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att välja visualiserings- och kommunikationsredskap utifrån en given situation samt att utveckla sin färdighet inom ett av tre områden, 3D-animering, tvådimensionell vektorgrafik eller interaktionsdesign för Internet och presentationer.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att välja visualiserings- och kommunikationsredskap utifrån en given situation samt att utveckla sin färdighet inom ett av tre områden, 3D-animering, tvådimensionell vektorgrafik eller interaktionsdesign för Internet och presentationer.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna utveckla en uppgift från idé till färdig presentation.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen utgörs av en övningskurs med projektuppgift och regelbundna projektgenomgångar i plenum. Kursen har tre huvudspår, 3D-animering, tvådimensionell vektorgrafik samt interaktionsdesign för Internet.

Kursupplägg

Period 4
Föreläsningar 14h
Övningar 14h
Laborationer 28h
Seminarium 6 h

Behörighet

 Behörig för studier i åk3,  MF1013/4F1813

Valfri för
IDE(P3), P3

Rekommenderade förkunskaper

MF1014 (4F1814) Design och Produktframtagning C

Litteratur

Artiklar och utdrag ur böcker

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (ÖVN1;3 hp). Projektuppgifter (PRO1;3 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, cmj@kth.se, 08 790 7337

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Påbyggnad

Fördjupningen Industriell Design

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.