MF1043 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp

Microcomputers in Embedded Systems

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Grupper om 2-3 teknologer ska konstruera, bygga samt redovisa ett autonomt, mikrodatorbaserat projekt. Projekten varierar från en kursomgång till en annan.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen avser att ge grundläggande förståelse för mikroprocessorers användning i mekaniska system och andra produkter. Kursen skall ge färdigheter i att konstruera/ realisera/testa mikrodatorhårdvara och färdighet att programmera i ett högnivåspråk, C. Kursen skall ge färdigheter i att använda moderna utvecklingshjälpmedel som elektronik-CAD, logikanalys, emulatorer och kretskortsframställning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Att upprätta kravspecifikationer för mikrodatorbaserade produkter. Hårdvarukonstruktion av mikrodatorsystem. Programutveckling i C och assembler för AVR från Atmel. Interfaceteknik för givare, ställdon och människa-maskinkommunikation. Utvecklingshjälpmedel för konstruktion och test. Projekt: utveckling av prototyp till en produkt.

Kursen är problembaserad och projektinriktad, med lektioner och laborationer som stöder projektarbetet. Projekt genomförs i grupper med max 3 medlemmar.

Behörighet

Antagen till årskurs 3 och MF1016/4F1816

Rekommenderade förkunskaper

Elektroteknik för M och P, MF1016 (4F1816)

Litteratur

Kurspärm med material utvecklat på institutionen.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 2,0, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

För slutbetyg fordras godkänd labkurs (LAB1; 4,5 hp) samt godkända projekt och rapport (PRO1; 4,5 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Avo Kask, 08-790 71 16, avo@md.kth.se

Examinator

Aavo Kask <avo@kth.se>

Påbyggnad

Dynamik och rörelsestyrning MF2007 och Inbyggda styrsystem MF2008

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med HT2008.