MF2002 Industriell design, högre kurs 30,0 hp

Industrial Design, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

Kursens syfte är att ge studenten en grundläggande färdighet i industriell design och produktbestämning. Genom teoretisk kunskapsuppbyggnad i visualisering, materialteknik och produktionsteknik, kombinerad med praktiska moment och ledarskapsutbildning, övas studenten inför framtida självständigt projektarbete. Under kursens gång samlar och bygger studenten upp sin individuella produktportfolio.

Kursen är upplagd kring tre projekt, ett samarbetsprojekt med Industridesign på Konstfack och Marknadsakademien på Stockholms Universitet samt två terminsprojekt, höst respektive vår.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Övrig information

Ersätter 4F1902