MF2016 Förbränningsmotorteknik, fortsättningskurs 9,0 hp

Combustion Engines, Advanced Course

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Förbränning och emissionsbildning i motorer, reduktion av avgasemissioner från diesel och ottomotorer, aktuella motorutföranden, laborationer i modernt motorlaboratorium

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursens mål är att ge

 • kunskaper om prestanda, förbränning och emissioner från diesel- och ottomotorer, understött av egna laboratoriemätningar
 • förståelse för hur emissioner från motorer kan reduceras
 • kunskaper om elektroniska styrsystem för motorer, illusterat med laboration på en modern motor
 • kunskaper om vibrationer från fram och återgående rörelser samt från momentpulser, understött av egna laboratoriemätningar
 • kunskaper om utformning och specifika framsteg hos utvalda aktuella fordonsmotorer
 • erfarenheter av användning av modernt simuleringsprogram för att analysera och optimera motorprestanda
 • kunskaper om aktuella och framtida bränslen

Kursens huvudsakliga innehåll

Förbränning och emissionsbildning i ottomotorer, dieselmotorer och alternativa förbränningsförfaranden gås igenom på föreläsningar. Detta följs upp med laborationer med förbränningsanalys. Laborationer som motsvarar hur emissionskraven mäts av myndigheterna för olika applikationer, ger förståelse för emissionsproblematiken. Styrsystemen är viktiga för optimering av prestanda och emissioner. Detta illusteras i laboration.

Bränslefrågan behandlas i föreläsning och i laboration studeras effekten på emissionerna av ett alternativt bränsle.

Motorvibrationer, olikformighetsgrad och torsionssvängningar uppmäts och analyseras under laboration.

Termodynamiska kretsberäkningar utförs med världsledande kommersiell simuleringskod. Datorlaborationerna sker under övningstid med stöd av handledare. Laborationerna skall avrapporteras genom inlämningsuppgifter. Datorlaborationerna har tre olika teman: Förbränningsberäkning på encylindrig motormodell, två-taktsmotor med avstämning av rör för att optimera tryckpulserna och turboladdad laddluftkyld dieselmotor där hela systemet inkluderande turbon simuleras.

Ett industribesök görs där produktutveckling och produktion illustreras.

Alla elever väljer var sitt föreläsningsämne som presenteras under ca. 20 minuter under en utlottad föreläsningstid. Föreläsning i presentationsteknik erbjuds i samarbete med annan kurs.

Behörighet

Förbränningsmotorteknik, allmän kurs MF2015 (4F1430) eller motsvarande kunskaper.

Litteratur

Boken Internal Combustion Engine Fundamentals och aktuella artiklar inom området förbränning och emissioner behandlande både otto- och dieselmotorer är utgångsmaterial i undervisningen.

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • LAB2 - Laborationer, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Inlämnade och godkända laborationsredogörelser samt ett godkänt föredrag (LAB1; 3 hp; period II), (LAB2; 3 hp; period III). Tentamen (TEN1; 3 hp).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Hans-Erik Ångström, 08-790 85 74, angstrom@md.kth.se

Examinator

Hans Erik Allan Ångström <angstrom@kth.se>

Påbyggnad

Förbränningsmotorteknik, projektkurs (MF2017)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.