MF2024 Robust konstruktion 6,0 hp

Robust and Probabilistic Design

Probabilistisk konstruktion är en konstruktionsmetodik för att systematiskt studera effekterna av variationer hos konstruktionsparametrarna på produktens prestanda. Robust konstruktion är en metodik för att optimera produktens kvalitet genom att göra produktens prestanda okänslig för variationer hos tillverknings-, material-, handhavande- och miljöegenskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60585

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P3: B1, C1, E1, G1. mer info

 • Kursansvarig

  Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

 • Lärare

  Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

 • Målgrupp

  CDEPR3, CMAST3, CFATE3

  CMAST4, CDEPR4 - kurs inom teknikprofil

  Masterprogram TIPUM, TIPDM, TAEEM

 • Del av program

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60482

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-03-13

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

 • Lärare

  Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

 • Målgrupp

  CDEPR3, CMAST3, CFATE3

  CMAST4, CDEPR4 - kurs inom teknikprofil för de studenter som läser masterprogram TINEM, TSUTM och TTMAM

  Masterprogram TIPUM, TIPDM, TAEEM

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• beskriva karaktärisktiska produktegenskaper i statistiska termer,

• uppskatta konfidenintervallet för ett systems uppskattade tillförlitlighet,

• definiera typ av sannolikhetsfördelning för en given datamängd,

• beskriva syfte, metodik och resultat av en Statistisk försöksplanering,

• skapa en provningsplan för ett fysiskt och ett numeriskt experiment,

• beskriva syfte och arbetsgång för att utföra en Monte-Carlo simulering,

• använda Monte Carlo-simulering för att analysera hur osäkerhet i modellparametrarna påverkar simuleringsresultatet,

• beskriva syftet för Robust konstruktion och hur metoden relaterar till optimeringsmetoder,

• använda  Robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts prestanda för variationer i komponenterna parametrar,

• använda  Robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts prestanda för variationer i systemets tekniskt interaktiva parametrar,

• använda  Robust konstruktion för att minska känsligheten hos en produkts interaktiva prestanda för variationer i systemets ergonomiska parametrar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Ingenjörsstatistik: Normal-, exponential- och Weibulldistribution, konfidensintervall.

Statistisk försöksplanering: fysiska experiment och simuleringar, censurerade och suspenderade prov.

Probabilistisk konstruktion; Monte-Carlo simuleringar (med Matlab och Ansys) av variation hos prestanda orsakat av variationer in konstruktions- (tillverkningstoleranser, materialegenskaper, geometrisk konfiguration), användar- (antropometriska data), och miljöparametrar (luftfuktighet, elektromagnetiska fält, temperatur, smuts).

Robust konstruktion; minimera prestanda variationer som orsakas av variation hos konstruktionsparametrar, mänskliga egenskaper och miljötillstånd.

Kursupplägg

• Tolv lektioner (12 x 2 timmar)

• Fyra laborationer (4 x 2 timmar)

• Två gruppuppgifter

• Två individuella uppgifter

• En skriftlig tentamen

Behörighet

En kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

• Publicerat kursmaterial

• Magnus Arnere "Statistical Robust Design - An Industrial Perspective", Wiley 2014

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Slutbetyget baseras på individuella inlämningsuppgifter (INL1) och tentamen (TEN1) och kräver godkända laborationer och gruppuppgifter.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Ulf Olofsson, ulfo@md.kth.se

Examinator

Ulf Olofsson <ulfo@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2008.