MF2032 Eco Design 6,0 hp

Eco Design

Kursens huvudmål är att ge studenterna grundläggande kunskap om miljökrav och produktutvecklingsverktyg för eco-design, samt att ge grundläggande kompetens i att utveckla produkter för ett hållbart samhälle.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall en student kunna:

•  värdera och hantera miljökrav vid produktutveckling,

•  genomföra en förenklad miljöprestandaanalys för en konsumentprodukt,          

•  föreslå och dokumentera konstruktionslösningar som förbättrar en produkts miljöprestanda med avseende på tillverkning, användning och återvinning,

•  använda flera metoder för eco-design.

Kursens huvudsakliga innehåll

Livscykelanalys (LCA);

Återvinning av material och komponenter;

Konstruktion för demontering;

Konstruktionsregler för materialval, ytbehandling, arkitekturval;

Relevanta EU-direktiv och lagar.

Kursupplägg

Lektioner och övningar (14 x 3 timmar)

Skriftlig tentamen

Behörighet

Kandidatexamen i Maskinteknik eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN2 - Tentamen, 2,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Övning, 1,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

PRO1 - Projektuppgift,  A-F

TEN2 - Skriftlig tentamen, A-F

ÖVN1 - 80% närvaro, P/F

Slutbetyget baseras på PRO1 och TEN2, samt närvaro.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Anna Hedlund Åström <hedlund@md.kth.se>

Påbyggnad

MF2022

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.