MF2041 Industriell design adaptivkurs 6,0 hp

Industrial Design Engineering Preparatory Course Visualization and Communication

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen skall ge en överblick i visualiseringsverktyg samt ge en inledande färdighet i skiss- och visualiseringsverktyg i 3D och 2D.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska  studenten ha övergripande kunskaper om Visualiseringsverktyg i 2D och 3D

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen skall ge en överblick i visualiseringsverktyg samt ge en inledande färdighet i skiss- och visualiseringsverktyg i 3D och 2D samt hur resultat presenteras i text och bild i textredigeringsprogrammet Indesign.

I kursen ges även undervisning i skissteknik, till exempel i kroki.

Workshop med skissuppgift i Design- och produktframtagning

Efter avslutad kurs skall studenten äga en färdighet i ytmodellering i dator samt i presentations- och redovisningstekniker

Inom kursen genomförs en projektuppgift som redovisas muntligt vid gemensam genomgång.

Kursupplägg

Kursen ges parallellt med kursen fördjupningsarbete i Design och produktframtagning, Industriell design, MF116x med föreläsningar, genomgångar och övningar i datorprogram. En övningsuppgift i posterformat samt en broschyr presenteras vid en gemensam genomgång i slutet av kursen.

Övning i skissteknik ges parallellt med kursen i kroki för MF116x

Under kursen ges en industrirelaterad uppgift som instuderas under workshop, gemensam med studenter i MF116x.

Behörighet

Antagen till masterprogrammet TIPDM spår IPDA.

Litteratur

Ytmodellering i 3D, Rhino version 3,0 eller senare

Visualiseringsprogram, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator samt Adobe Indesign

Skissteknik. geometriska former, produkter

Utrustningskrav

Meddelas i inledningen av kursen.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 3,0, betygsskala: P, F

Presentation I grupp utgör ett utbildningsmoment där det föreligger obligatorisk närvaro.

Krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter och projektuppgifter

Obligatorisk närvaro på 75% av föreläsningarna och samtliga CAD-övningar

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Carl Michael Johannesson, 08-790 73 37, cmj@md.kth.se

Examinator

Carl Michael Johannes Johannesson <cmj@md.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.