MF2043 Robust mekatronik 6,0 hp

Robust Mechatronics

Det övergripande målet med kursen är att ge en djupare förståelse av mekatroniska konstruktion och hårdvara.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall du kunna:

 1. Bygga ett mekatroniskt system som är robust och tar hänsyn till EMC.
 2. Konstruera strömförsörjningsmoduler, analoga och digitala signalers anpassning  till en mikrokontroller
 3. Ta hänsyn till mekaniken och elektronikens samverkan i konstruktionen
 4. Konstruera och implementera analoga och digitala filter

Efter avslutad kurs skall du ha kännedom om:

 1. Regelverk såsom standarder och direktiv
 2. Miljötålighet för elektronik
 3. När i utveklingsprocessen det är lämpligt att ta hänsyn till robusthet
 4. Strukturerad felsökning
 5. Kretskortsdesign samt lödning
 6. Signalanpassning internt i mikrokontrollern

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen skall ge djupare kunskap i mekatronisk konstruktion med avseende på hårdvara.

Kursupplägg

Kursen byggs upp utav föreläsningar, övningar och laborationer. Tidvis bygger du dina egna laborationsutrustningar. Modeller tas fram av olika delsystem som sedan kan simuleras och konstrueras.

Laborationerna avslutas med korta redovisningar inför labassistent. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Behörighet

En teknologie kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande.

Är godkänd på kursen MF1016, eller motsvarande kunskaper i elektroteknik.

Är godkänd på kursen DD1320/DD1321 eller motsvarande kunskaper i programmeringsteknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper om mikrodatorteknik och C-programmering.

Litteratur

Examination

 • LAB1 - Laborationer, 2,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Utdelat material

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Mikael Hellgren, micke@md.kth.se, 08 790 6306

Examinator

Hans Johansson <hbjo@kth.se>

Påbyggnad

Spåret Mekatronik (IPUC)

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med HT2010.