MF2070 Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 hp

Introduction to Engineering Design

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen ger en översikt av nutida vetenskapliga och industriella trender inom industriell produktutveckling och design. Vetenskapliga arbetsmetoder, inbegripande både etik och metodik, diskuteras både generellt och i relation till hur de tillämpas inom specifika forskningsområden. Kursen lyfter upp relevanta aspekter av och ger tillfälle till att träna på att skriva, granska och presentera vetenskapliga texter i ett internationellt kontext. En introduktion till hur forskning kan användas till gagn för industriella och samhällelliga intressen ges, med speciellt fokus på aspekter knytna till innovation och entreprenörskap.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT21.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Kursen ger en översikt av vetenskapliga och industriella trender inom industriell produktutveckling och design. Vetenskapliga arbetsmetoder, inbegripande både etik och metodik, diskuteras både generellt och i relation till hur de tillämpas inom specifika forskningsområden. Fokus i kursen ligger på hur forskning kan användas till gagn för industriella och samhällelliga intressen genom att främja innovation. Kursen ger även tillfälle till att träna på att skriva, granska och presentera vetenskapliga texter i ett internationellt kontext.   

Kursen byggs på med MF2071 och uppfyller, tillsammans med MF2071, kravet på 7.5 poäng i vetenskapsteori.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger en översikt av nutida vetenskapliga och industriella trender inom industriell produktutveckling och design. Vetenskapliga arbetsmetoder, inbegripande både etik och metodik, diskuteras både generellt och i relation till hur de tillämpas inom specifika forskningsområden. Kursen lyfter upp relevanta aspekter av och ger tillfälle till att träna på att skriva, granska och presentera vetenskapliga texter i ett internationellt kontext. En introduktion till hur forskning kan användas till gagn för industriella och samhällelliga intressen ges, med speciellt fokus på aspekter knytna till innovation och entreprenörskap.

I kursen ingår en kick-off med målet att introducera studenterna för studier i industriell produktutveckling, med speciellt fokus på upplägget inom Masterprogrammet i Industriell Produktutveckling.

Behörighet

Kandidatexamen i Maskinkonstruktion eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen i makinkonstruktion eller motsvarande.

Kursen MF2070 har utgått från höstterminen 2016
Innehållet i kursen MF2058 Mekatronik, högre kurs vårterminen, Projekt PRO4 4,5 hp, är baserat på innehållet i kursen MF2070.

Litteratur

Kursen tillhandahåller ett förslag på ett mindre antal, relevanta böcker.

Allt kursmaterial (lektioner, övningar, tutorials, manualer, etc.) finns även tillgängligt via kurs-webben (när Copyright tillåter det).

Examination

  • PRO1 - Projektarbete, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Skriftlig rapport

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Martin Törngren <martint@kth.se>

Övrig information

Samtliga spår inom TIPUM1 och TIPDM1 IPDC.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2013.