MF208X Examensarbete inom mekatronik med forskningsinriktning, avancerad nivå 30,0 hp

Degree Project in Mechatronics with Research Focus, Second Cycle

OBS!

Det finns ingen nu gällande kursplan för denna kurs.

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Examination

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Kontaktperson

Jan Wikander, 08-790 73 70, jan@md.kth.se

Examinator

Jan Wikander <janwi@kth.se>

Övrig information

Ersätter 4F1910