MF2090 Förbränningsmotorteknik, projektarbete 6,0 hp

Internal Combustion Engines, Project Work

Kursen syftar till att ge en bra grund för utvecklingsarbete, produktion och applikation av kolvmotorer med inre förbränning, med fokus på diesel- och ottomotorer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60925

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anders Christiansen Erlandsson <ace@itm.kth.se>

 • Målgrupp

  TIPUM (IPUA).  Ges endast efter överrenskommelse.

HT19 för programstuderande

 • Perioder

  HT19 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50674

 • Kursen startar

  2019-08-26

 • Kursen slutar

  2019-10-25

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

 • Målgrupp

  TIPUM IPUA.  Ges endast efter överrenskommelse.

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60691

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Anders Christiansen Erlandsson <ace@itm.kth.se>

 • Målgrupp

  TIPUM, spår IPUA.  

  Ges endast efter överrenskommelse.

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  51167

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 1

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

 • Målgrupp

  TIPUM IPUA.  Ges endast efter överrenskommelse.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Hitta och förstå forskningslitteratur

 • Lägga upp en försöksplan

 • Utföra säkra och tillförlitliga experiment eller modelleringsstudier

 • Lösa problem i en experimentell miljö eller en simuleringsmiljö

 • Analysera data och presentera sina insikter muntligt och skriftligt

Kursens huvudsakliga innehåll

Teknologerna arbetar ensamma eller i mindre grupper med ett avgränsat delprojekt inom ett pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt. Innehållet syftar till att ge en bra grund för utvecklingsarbete, produktion och applikation av kolvmotorer med inre förbränning, med fokus på diesel- och ottomotorer. Arbetet leds av en handledare.

Behörighet

Litteratur

Material inom projektet.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: P, F

INL1 3 poäng (Skriftlig rapport)

SEM1 3 poäng (Muntlig presentatioin)

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Andreas Cronhjort <andreas.cronhjort@itm.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.