MF2093 Hållbar konsumtion 6,0 hp

Sustainable Consumption

Kursen ger en översikt över området hållbar konsumtion, bakgrund, mål och teorier.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P3 (3,0 hp), P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60592

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 5

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

 • Målgrupp

  Öppen för alla studenter med en kandidatexamen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förstå hur konsumtion är kopplat till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

- förstå vilka konsumtionskategorier som har störst miljöpåverkan och varför, samt hur konsumtionen är kopplat till värderingar, livstil och inkomst.

- beskriva hur konsumtionen ser ut i ett globalt perspektiv, hur det förändras och prognoser för framtiden.

- ange kopplingen mellan design och konsumtion och hur designmetodik kan användas för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion.

- förstå och reflektera kring det egna fotavtrycket och att skapa en strategi för hur det kan minskas med en energy descent plan.

- känna till och använda olika metoder för att påverka, förändra och planera för en mer hållbar konsumtion.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

Kursen  är en e-learning kurs och består av föreläsningar online, med övningar och inlämningsuppgifter.

Handledning sker via skype eller mail.

Några övningar sker i grupper om tre studenter antingen vi skype eller om möjligt, genom att man träffas.

Behörighet

Kandidatexamen.

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar och rapporter.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 3,0, betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarium, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Godkända övningar och inlämningsuppgifter.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

Övrig information

E-learning kurs.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.