MF2094 Utveckla kreativitet 3,0 hp

Develop Creativity

Kursens mål är att utforska och utveckla kreativitet hos individer och inom organisationer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60883

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Max. 30

  *) Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: A2, F2. mer info

 • Kursansvarig

  Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

 • Målgrupp

  endast för TIPDM IPDC

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60200

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för TIPDM, spår IPDC

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika aspekter av kreativitet på individnivå, i grupper och i organisationer

- förstå relationen mellan kreativitet och innovation

- använda tekniker och verktyg för att utveckla kreativitet

- skapa och leda en kreativ workshop   

Kursens huvudsakliga innehåll

Olika aspekter av kreativitet kommer att undersökas och olika tekniker och verktyg presenteras för att utveckla kreativitet.

Kursupplägg

Kursen består av halvdagsseminarier, hemuppgifter samt att planera och genomföra en kreativ workshop.

Behörighet

Kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande och antagen till masterspår teknisk design, IPDC på mastern TIPDM.

Litteratur

Creative confidence, Tom Kelley and David Kelley, William Collins, Paperback 2015

Artiklar

Rekommenderas:

The Artists way- A spiritual Path to higher creativity, Julia Cameron, Tarcher Penguin 2002

Se också www.theartistsway.com

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0, betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,0, betygsskala: P, F

Deltagande på seminarier 80%.

Godkända hemuppgifter och övningar.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Sara Ilstedt <sarai@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2018.