MF2097 Avancerade skissövningar 3,0 hp

Advanced Sketch Exercises

Kursen syftar till att genom kvantitativa övningar utveckla förmågan att gestalta designkoncept med hjälp av skisser.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  61122

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs endast för TIPDM, spår IPDC

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (3,0 hp)

 • Anmälningskod

  60574

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  15 - 25

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Målgrupp

  Valfri kurs endast för TIPDM, spår IPDC

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- visualisera form och designkoncept med hjälp av handskisser.

- reflektera hur olika nivåer på skisser och visualisering påverkar diskussionen i ett utvecklingsprojekt.

- kunna använda olika tekniker för handskisser och känna till deras för- och nackdelar.

- känna till hur digitala tekniker kan användas för skissning och visualisering.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

Det finns tyvärr inga enkla genvägar till att bli bra på att skissa, så merparten av kursen utgörs av enskilda övningar. Övningar i olika skisstekniker sker varje vecka. Både kvantitet och kvalitet är av största vikt, likaså studentens dokumentation och reflektion över övningarna. Efter varje genomgång arbetar studenterna enskilt under veckan med övningarna som avslutas med diskussioner i seminarieform veckan efter.

Inbjudna yrkesverksamma kommer dela med sig av tekniker och tips. 

Behörighet

Kursen kräver grundläggande skisskunskap från kurserna MF1061 Introduktion till design och produktframtagning och MF1062 Design och produktframtagning eller motsvarande.

Litteratur

Kompendier och web-baserade tutorials.

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Studenten skall ha gjort samtliga övningar med dokumentation inlämnade på en nivå rimlig för kursens omfattning.

Aktivt deltagande på seminarier, övningar och presentationer.

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Teo Enlund <teoe@kth.se>

Övrig information

Hårdträning i skissteknik innebär att det mesta av arbetet kommer utföras på egen hand men utifrån tydliga riktlinjer. Det kommer inte finnas några genvägar för att tillgodogöra sig kursens innehåll. Likaså är aktivt deltagande i seminarierna en förutsättning för att utvecklas i sin skissning.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2018.