MF2112 Avancerad produktdesign 12,0 hp

Advanced Product Design

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P3 (6,0 hp), P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60856

 • Kursen startar

  2020-01-15

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  Min. 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser.

 • Kursansvarig

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Lärare

  Teo Enlund <teoe@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för TIPDM, spår IPDC

 • Del av program

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • använda metoder för användarcentrerad design samt äga insikt i hur man kan utgå från användarnas behov i designprocessen.
 • utforma en varumärkesplattform ämnad att stödja design av produkter och tjänster.
 • kunna skapa en ändamålsenlig balans mellan olika aspekter av design i ett projekt.
 • gestalta en komplex produkt utifrån användarstudier, varumärkesplattform och hållbar utveckling.
 • tillämpa kunskaper inom presentations- och kommunikationsteknik i redovisning av projekt.
 • tillämpa aktuell forskning inom designområdet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen är i huvudsak inriktad på design. Innehållet kretsar kring ett individuellt designprojekt där en stor del av bakgrundsstudierna genomförs i grupper. I projektet ska sedan de olika delarna balanseras och gestaltas till en helhet. Designprojektet avser en produkt men som är designad för att fungera i ett produkt-tjänste-system i en cirkulär ekonomi. 

Under kursen tränas olika metoder och verktyg för att förstå användare och deras behov samt att analysera resultatet. Bland annat planeras och utförs användarstudier. 

Ett annat område som belyses är varumärkets betydelse, strategier kring varumärke och hur det påverkar utformningen av produkter och tjänster. 

Vidare diskuteras aktuell forskning inom designområdet i seminarieform.

Behörighet

MF2038 Tjänstedesign eller motsvarande.

Litteratur

"Research Methods for Product Design”, Alex Milton & Paul Rogers                

"The Brand Gap", Marty Neumeier

Forskningsartiklar

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO1 - Projekt, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PRO2 - Projekt, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM1 - Seminarium, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinationen baseras på tentamen, studentens aktiva deltagande i grupparbeten och seminarier, kvalitén på inlämnade uppgifter (både individuella och i grupp) och skrivuppgifter som exempelvis peer review.

Det forskningsförberedande momentet utgör 1,5 hp av kursens innehåll, examineras inom seminarium (SEM1).

Ges av

ITM/Maskinkonstruktion

Examinator

Teo Enlund <teoe@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.