MG1010 Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp

Introductory Welding Technology, General Course

Bred översikt av svetsteknologins problemställningar med viss koncentration på avsnitten om svetsbarheten för olika slags stål samt svetsmetoder.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P3 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20002

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  David Franklin <davfra@kth.se>

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Ej för programstudenter vid KTH

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för svetsningens grundläggande materialteknik
 • redogöra för svetsningens grundläggande processteknik
 • redogöra för grundläggande hållfasthetslära (för svetsade konstruktionselement)
 • utifrån material- och processtekniska data bedöma en konstruktions säkerhet mot haveri under normala driftsbetingelser
 • välja material och process så att kombinationen ger en hållfast konstruktion.

Kursens huvudsakliga innehåll

Bred översikt av svetsteknologins problemställningar med viss koncentration på avsnitten om svetsbarheten för olika slags stål samt svetsmetoder. Svetslaborationer.

Kursupplägg

Kursen ges heltid 2 dagar/vecka. I snitt varannan vecka under 2 månader. Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav. Utbildningen ges på svenska. Laborationer i svets och skärmetoder ges.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 120 hp på ingenjörsprogram

Litteratur

Kompendierna:

"Svetsningens materialteknologi" av NilsErik Hannerz

"Svetsteknologiskt ABC" av Kjell Eriksson

"Vanliga svetsmetoder" av Klas Weman

Examination

 • LAB1 - Laborationer, , betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Godkända laborationer (LAB1; 0,0 hp) 
Aktivt deltagande i seminarier (SEM1; 0,0 hp)
Godkänd tentamen (Ten1; 6,0 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Påbyggnad

MG1011 Svetsteknologi fortsättningskurs

MG1012 Oförstörande provning

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.