MG1011 Svetsteknologi, fortsättningskurs 6,0 hp

Introductory Welding Technology, Advanced Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60669

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P4: D1, E1, I1, J1, B2, C2, G2, H2. mer info

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM1

  Valbar för studenter på civilingenjörsprogram åk 3 och på masterprogram åk 1-2

 • Del av program

VT19 för fristående studerande

 • Perioder

  VT19 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  20022

 • Kursen startar

  2019-03-18

 • Kursen slutar

  2019-06-04

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 15

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  David Franklin <davfra@kth.se>

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

  Joakim Wahlsten <soda@kth.se>

 • Målgrupp

  Yrkesverksamma ingenjörer och mastersstudenter vid andra högskolor än KTH

  Ej för programstudenter vid KTH

VT20 för programstuderande

 • Perioder

  VT20 P4 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  60857

 • Kursen startar

  2020-03-16

 • Kursen slutar

  2020-06-01

 • Undervisningsspråk

  Svenska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  5 - 50

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Kursansvarig

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Lärare

  Joakim Hedegård <hedeg@kth.se>

 • Målgrupp

  Villkorligt valbar för TPRMM1

  Valbar för studenter på civilingenjörsprogram åk 3 och på masterprogram åk 1-2

 • Del av program

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för materialteknologi med tillämpning på svetsade konstruktionselement och konstruktioner
 • beskriva hållfasthetslärans tillämpning på svetsade konstruktionselement
 • redogöra för den vid svetsningen tillförda energins inverkan på de materialtekniska förhållandena
 • beskriva brottmekanikens tillämpning på svetsade konstruktioner, tryckkärl etc.
 • utföra en dimensioneringsberäkning av en svetsad komponent
 • beräkningsmässigt ta fram villkoren för ett rationellt materialval
 • analysera en haverikritisk konstruktions defekttolerans.

Kursens huvudsakliga innehåll

Fortsättning på svetstekniska och materialtekniska frågeställningar. Bred inrikting med svetsteknologins problemställningar i huvudfokus (svetsteknik är ett tvärvetenskapligt ämne). En viss koncentration görs på avsnitten om svetsbarhet för olika slags stål samt svetsmetoder, men även aluminium diskuteras. Hållfasthet i svetsförband fortsätter studeras i form av utmattning och kritisk sprickstorlek. Svetslaborationer.

Kursupplägg

Kursen går heltid 2 dagar/vecka. I snitt varannan vecka under 2 månader (okt-dec).  Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav. Utbildningen ges på svenska. Laborationer i svetsning.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt 120 hp inom teknik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande behörighet samt 120 hp på ingenjörsprogram samt MG1010 Svetsteknologi, ak, eller motsvarande

Litteratur

Svetsningens materialteknologi, all litteratur i svets ak, samt en del nytt som utdelas på lektionerna.

Utrustningskrav

Meddelas vid kursstart

Examination

 • LAB1 - Laborationer, , betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Tentamen är skriftlig och utgörs av två delar, varav den ena är av s.k. flervalstyp medan den andra innehåller frågor av beskrivande karaktär. Kurslitteraturen får användas som hjälpmedel vid den sist nämnda delen. Räknedosor tillåtna.

Krav för slutbetyg

Godkänd tentamen (TEN1; 6 hp)

Aktivt deltagande i seminarier (SEM1; 0 hp)

Godkända laborationer (LAB1; 0 hp)

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerim.se

Examinator

Amir Rashid <amirr@kth.se>

Påbyggnad

MG2013 Svetsteknologi högre kurs, modul 1

MG2014 Svetsteknologi högre kurs, modul 2

MG2015 Svetsteknologi högre kurs, modul 3

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.