MG110V Svetsteknologi, allmän kurs 6,0 hp

Introductory Welding Technology, General Course

Bred översikt av svetsteknologins problemställningar med viss koncentration på avsnitten om svetsbarheten för olika slags stål samt svetsmetoder.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Deltagarna skall efter genomgången kurs ha:

 • kännedom om svetsningens grundläggande materialteknik
 • kännedom om svetsningens grundläggande processteknik
 • kännedom om grundläggande hållfasthetslära (för svetsade konstruktionselement)
 • förmåga att utifrån material- och processtekniska data bedöma en konstruktions säkerhet mot haveri under normala driftsbetingelser
 • förmåga att välja material och process så att kombinationen ger en hållfast konstruktion.

Kursens huvudsakliga innehåll

Bred översikt av svetsteknologins problemställningar med viss koncentration på avsnitten om svetsbarheten för olika slags stål samt svetsmetoder. Svetslaborationer.

Kursupplägg

Kursen ges heltid 2 dagar/vecka. I snitt varannan vecka under 2 månader. Kursen är delvis en distanskurs vilket innebär att en hel del hemarbete förutsätts. Kursen har höga närvarokrav. Utbildningen ges på svenska. Laborationer i svets och skärmetoder ges.

Behörighet

Grundläggande behörighet (avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande inkl svenska och engelska) krävs, samt 120 hp

Litteratur

Kompendierna:

"Svetsningens materialteknologi" av NilsErik Hannerz

"Svetsteknologiskt ABC" av Kjell Eriksson

"Vanliga svetsmetoder" av Klas Weman

Utrustningskrav

Meddelas vid kursstart

Examination

 • LAB1 - Laborationer, , betygsskala: P, F
 • SEM1 - Seminarier, , betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

LAB1    Laborationer            0,0 hp  
SEM1   Seminarier               0,0 hp 
TEN1    Skriftlig tentamen    6,0 hp

Ges av

ITM/Industriell produktion

Kontaktperson

Joakim Hedegård, joakim.hedegard@swerea.se

Examinator

Anders Hansson <haga@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2011.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.